Ranska: Maksuviiveet pitenevät ja yleistyvät, ja tulilinjalla ovat pienet yritykset

Lataa asiakirja(t)

Ranskalaisyritysten maksukäyttäytymistä koskeva tutkimus 2023 paljastaa pidemmät ja aiempaa yleisemmät maksuviiveet, joilla on erityinen vaikutus pieniin yrityksiin.

97 % ranskalaisyrityksistä on vuonna 2023 tarjonnut asiakkailleen maksuaikoja, ja keskimääräinen maksuaika on 48 päivää.

Tästä huolimatta 82 % yrityksistä on havainnut asiakkaillaan maksuviiveitä viimeisten 12 kuukauden aikana. Suurin osa ilmoittaa, että maksuviiveitä on esiintynyt useammin ja viiveet ovat olleet pidempiä kuin viime vuonna. Yritysten maksukäyttäytymisen heikkeneminen heijastuu myös maksukyvyttömyysluvuissa, jotka ovat kiistatta kasvaneet vuoden alusta lähtien ja ylittäneet jopa koronapandemiaa edeltäneen tason.

Maksuajan pidentäminen[1] – vakiintunut käytäntö

Maksuajan pidentäminen on vakiintunut käytäntö Ranskassa: 97 % yrityksistä tarjoaa maksuajan pidentämistä asiakkailleen toimialasta ja yrityksen koosta riippumatta. Toteutunut maksuaika on keskimäärin 48 päivää, mikä on huomattavasti enemmän kuin Saksassa (32 päivää) tai jopa Puolassa (46 päivää), mutta silti paljon vähemmän kuin Kiinassa (81 päivää) ja muualla Aasiassa (66 päivää).

Tämän käytännön yleisyydestä Ranskassa on osoituksena se, että vaikka hyvin pienet yritykset ovat suhteellisen haluttomia pidentämään maksuaikaa, 95 % niistä kuitenkin myöntyy siihen. Pienyrityksillä maksuehdot ovat kuitenkin muita lyhyemmät. Esimerkiksi 35 % pienyrityksistä tarjoaa alle kuukauden maksuehtoa, kun muun kokoisista yrityksistä sitä tarjoaa noin 10 %.

Maksuviiveet: tilanne kiristyy, ja pien- ja pk-yritykset kärsivät eniten
 

Vuonna 2023 saatavia on ollut myöhässä 82 %:lla yrityksistä. Tämä on enemmän kuin Puolassa (61 %:lla yrityksistä), Saksassa (76 %) ja Aasiassa (57 %), joissa maksuehdot ovat pidempiä mutta viiveet harvinaisempia.

Merkittävä maksuviiveisiin vaikuttava tekijä on yrityksen koko. 70 % pien- ja pk-yrityksistä ilmoitti maksuviiveiden lisääntyneen, kun vastaava luku oli suuremmilla yrityksillä ”vain” 53 %. Lisäksi suurin osa pien- ja pk-yrityksistä ilmoitti, että maksuviiveet olivat yleisempiä kuin vuonna 2022. 54 %:llä pienyrityksistä saatavien kotiutumisessa oli yli kuukauden viiveitä, ja yli kahden kuukauden viiveitä oli lähes 20 %:lla. Pienyrityksillä saatavien kotiutumisviive on keskimäärin 42 päivää, kun se pk-yrityksillä on 38 päivää ja suurilla yrityksillä ”vain” 26 päivää. Tulosten huolestuttavuutta korostaa se, että puolet pienyrityksistä ilmoitti maksuviiveillä olevan ”erittäin merkittävä” tai ”kriittinen” vaikutus niiden kassatilanteeseen.

Vastaajista 27 % mainitsi maksuviiveiden syyksi asiakkaiden taloudelliset vaikeudet, ja noin 41 % vastaajista epäili, että asiakkaat viivyttelevät tahallaan kassavirtansa hallitsemiseksi.

Maksukyvyttömyyksien määrä kasvaa Ranskassa

Yritysten maksukyvyttömyyksien määrä pysyi erittäin alhaisena vuoden 2022 puoliväliin asti, mutta viime vuoden lopulla se palasi koronapandemiaa edeltäneelle tasolleen. Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana kirjattiin 39 098 maksukyvyttömyyttä, mikä on 34 % enemmän kuin vuonna 2022 ja 4,5 % enemmän kuin vuonna 2019.

Tämä dynamiikka näkyy kaikilla toimialoilla. Maksukyvyttömyydet painottuivat alle 250 000 euron liikevaihtoa tuottaviin yrityksiin (lisäystä +8 % verrattuna tammi–syyskuuhun 2019), ja myös yli 10 miljoonan euron liikevaihtoa tuottavissa yrityksissä maksukyvyttömyyksiä on kirjattu merkittävästi enemmän kuin ennen pandemiaa (+8 %).

Tämä suuntaus jatkunee tulevina vuosineljänneksinä, sillä rajoittavat rahoitusehdot, kysynnän hiipuminen ja kustannusten nousu kohdistavat paineita katteisiin ja kassavirtaan.

[1] Maksuehto – aika asiakkaan suorittamasta tuotteen tai palvelun ostosta maksun erääntymiseen.

 

Yritysten maksukyvyttömyydet kuukausitasolla

 

Talousnäkymien heikkeneminen ja moninaiset riskit

Kyselyyn osallistuneista yrityksistä 90 % odottaa taloustilanteen heikkenevän tai aktiivisuuden pysyvän parhaimmillaan nykyisellä tasolla Ranskassa ja koko maailmassa. Tämä odotus on yhteinen kaiken kokoisille yrityksille.

Ranskan ja Euroopan unionin kasvunäkymät pysyvät rajallisina vuonna 2024, mutta vientiyritykset suosivat edelleen näitä kahta markkina-aluetta (Ranskan osalta luku on 72 % ja EU:n osalta 60 %) ja pitävät niiden tarjoamia mahdollisuuksia liiketoiminnalleen parhaina ensi vuonna.

Epävarma maailmanlaajuinen geopoliittinen tilanne suosii nearshoring”ia[1] ja friendshoring”ia[2], ja 12 % kyselyyn osallistuneista yrityksistä ilmoitti jo siirtäneensä näin ainakin osan toiminnoistaan. 84 % yrityksistä, jotka ovat siirtäneet tai aikovat siirtää osan toiminnoistaan, aikoo siirtää toiminnot Ranskaan.

[1] Nearshoring – taloudellisen toiminnan siirtäminen maantieteellisesti läheiseen maahan.
[2] Friendshoring – taloudellisen toiminnan siirtäminen geopoliittisesti ystävällismieliseen maahan.

Kirjoittajat ja asiantuntijat

Täydennä tietoa maariskianalyysilla

France

 

A3 A3

Katso tarjouksemme