Tietosuojaseloste


Coface-konserni on sitoutunut suojaamaan liiketoimiensa yhteydessä saamiensa tietojen yksityisyyden ja noudattamaan lakeja ja määräyksiä koskien henkilökohtaisten tietojen prosessointia.

Tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittelyä Euroopan Yhteisön sisällä säätelee Yleinen tietosuojasäännöstö eli General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679) (GDPR), joka tuli voimaan vuonna 2016 ja kahden vuoden siirtymäajan jälkeen toukokuun 25, 2018 se tuli sovellettavaksi laiksi kaikissa  Euroopan Yhteisön jäsenmaissa paikallisella lainsäädännöllä.

GDPR astui voimaan Suomessa 25.5.2018 ja uusi tietosuojalaki 1050/2018 säädettiin ja se astui voimaan 1.1.2019.

Coface-konserni otti käyttöön tiukat periaatteet, valvonnan ja vastuullisuuden varmistaakseen että henkilötietoja säilytetään ja käsitellään asianmukaisesti.

Lisätietoja varten voit tutkia ja ladata Cofacen tietosuojaseloste.

 Jos sinulla on lisäkysymyksiä koskien henkilötietojen käsittelyä tai omia oikeuksiasi, voit olla yhteydessä sähköpostilla:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Lintulahdenkuja 4

PL 800 

00531 HELSINKI