Power the Core, strateginen suunnitelmamme vuoteen 2027

Strateginen suunnitelmamme Power the Core perustuu aiempien strategisten suunnitelmien onnistumisiin, ja sen tavoitteena on syventää ja laajentaa Cofacen toimintamahdollisuuksia ja kehittää maailmanlaajuinen luottoriskien hallinnan ekosysteemi.

Power the Core logo in a city landscape

Luottoriskien hallinnan maailmanlaajuisen referenssiekosysteemin kehittäminen.

Strategic plan 2024-2027
1- Reach data and technology excellence a- Build differentiating new data and scoring capabilities b- Invest in technology to offer full connectivity to our clients. ;   2- Deepen and broaden our trade credit insurance franchise a- Underwrite with courage and discipline b- Stimulate customer-oriented profitable growth c- Deliver on simplification of the client experience ;  3- Pursue profitable double-digit growth in business information services a- Keep building sales teams with consistency b- Broaden data sourcing and expand use cases  c- Upgrade IT platforms ;  4- Leverage our unique culture a- Enhance attractive employer value proposition  b- Deliver on our CSR commitments
picture showing how Coface wants to develop an ecosystem of reference for credit risk management

 

Financial targets as explained in the following text

Rahoitukselliset tavoitteet kauden aikana

  • Diskonttaamaton yhdistetty kulusuhde: ~78%
  • RoATE* (aineellisen oman pääoman keskimääräinen tuotto): 11%
  • Kohti vaihteluvälin yläpäätä: 155-175%
  • Maksusuhde: ≥80%
  • Yritystiedon osuus vuoden 2027 RoATE*: 0,5%

*Nylyisen korkotason mukaan

Lataa esitys nyt