Oikeusilmoitus

Tämän verkkosivuston julkaisija on Coface Sweden, Kungsgatan 111 56 Stockholm, Sweden. Coface Sweden on, Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur'in (Coface) sivukonttori. Cofacen rekisteröity pääoma on 137 052 417,05 euroa ja päätoimipaikka sijaitsee osoitteessa 1, place Costes et Bellonte - 92270 Bois-Colombes, Ranska. Yhtiö on rekisteröity Nanterren kaupparekisteriin numerolla B 552 069 791.

Oikeusilmoitus

Tätä sivustoa hallinnoi Platform.sh, 131 Boulevard de Sébastobol, 75002 Paris, Ranska.

Yhteisön sisäinen VAT-tunnus: FR54552069791

Puh: +46 8 534 81 500
Sähköposti: nordics@coface.com
Osoite: Kungsgatan 33, 111 56 Stockholm, Ruotsi

Coface on vakuutusyhtiönä Ranskan Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution -viranomaisen (ACPR, 61 rue Taitbout - 75009 Paris) hyväksymä ja valvoma.

Käyttämällä ja selaamalla tätä verkkosivustoa hyväksyt tämän oikeudellisen ilmoituksen.

Verkkosivuston sisältö ja tietojen saatavuus

Tämä verkkosivusto sisältää tietoja Coface'sta ja yhtiön tarjoamista tuotteista.

Nämä tiedot on tarkoitettu ainoastaan tiedoksi, eikä niillä tule katsoa olevan mitään sopimuksellista arvoa.

Coface pyrkii kaikin tavoin varmistamaan, että tällä verkkosivustolla julkaistut tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia, ja varaa oikeuden korjata sisältöä milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta. Coface ei voi kuitenkaan taata, että tiedot ovat täydellisiä tai että kolmas osapuoli ei ole muuttanut niitä (tunkeutuminen, virus).

Coface ei vastaa mistään vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista, jotka johtuvat tämän verkkosivuston tai sen sisältämien tietojen käyttämisestä.

Coface sitoutuu tekemään parhaansa, jotta kaikki tällä verkkosivustolla tarjottavat palvelut ovat ja pysyvät saatavilla.

Coface'a ei voida saattaa vastuuseen, jos jokin seuraavista tilanteista toteutuu:

  • tilapäinen, muutaman minuutin mittainen keskeytys tiettyjen tiedostojen päivittämistä varten;
  • toiminnallinen ongelma tai palvelujen tilapäinen keskeytyminen, johon emme voi vaikuttaa, erityisesti sähkö- tai tietoliikennekatkon yhteydessä;
  • palvelujen tilapäinen keskeytyminen, kun kehitys- tai ylläpitotoimet ovat tarpeen;
  • internetverkon vika tai toimintahäiriö viestien tai asiakirjojen siirrossa.

Immateriaalioikeudet

Kaikki tämän verkkosivuston osat (erityisesti teksti, grafiikka, logot, kuvat ja muu visuaalinen sisältö tai äänet) sekä niiden suunnittelu ja ulkoasu ovat Coface'n omaisuutta.

Coface sallii pääsyn tälle verkkosivustolle ja verkkosivuston käytön ainoastaan henkilökohtaisiin tarkoituksiin.

Minkään tällä verkkosivustolla esiintyvän elementin jäljentäminen, esittäminen, jakelu tai poimiminen kokonaan tai osittain millä tahansa välineellä tai millä tahansa menetelmällä sekä myynti, jälleenmyynti tai siirtäminen kolmannelle osapuolelle millä tahansa tavalla on kielletty, ellei Coface ole antanut siihen etukäteen nimenomaista lupaa. Jos tätä kieltoa ei noudateta, kyseessä on väärennös, josta väärentäjä voidaan saattaa siviili- ja rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Muut verkkosivustolla esiintyvät tunnusmerkit, erityisesti yritysten nimet, kauppanimet ja tuotemerkit sekä verkkotunnukset, ovat Coface'n tai kolmansien osapuolten omaisuutta. Jos niitä jäljennetään ilman nimenomaista lupaa, tekijä voidaan saattaa siitä vastuuseen.

Tietosuoja

Coface on sitoutunut keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseen, ja noudatamme tiukkoja käytäntöjä, valvontaa ja vaatimustenmukaisuuden valvontaa varmistaaksemme, että tietoja säilytetään ja käytetään asianmukaisesti, kuten on kuvattu henkilötieto-osion tietosuojaselosteessa.

Evästeet

Tällä sivustolla ei käytetä analytiikka- tai markkinointievästeitä.

Hyperlinkit

Tämä verkkosivusto sisältää hyperlinkkejä kolmansien osapuolten hallinnoimille verkkosivustoille. Coface'a ei voida pitää vastuussa mistään seurauksista, jotka johtuvat näiden hyperlinkkien käytöstä.
 

Tietoturva

On yksinomaan sinun vastuullasi ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin – mukaan lukien ajantasaisen virustorjuntaohjelmiston käyttäminen – tietojesi ja/tai ohjelmistojesi ja/tai laitteistojesi suojaamiseksi virusten aiheuttamalta saastumiselta.

Coface ei vastaa mistään vahingoista, joita sinulle voi aiheutua viruksen aiheuttamasta saastumisesta.