COFACE SA: AM Best vahvistaa Cofacen tärkeimpien operatiivisten tytäryhtiöiden luokitukseksi A (erinomainen) ja näkymiä pidetään vakaina

AM Best -luokituslaitos vahvisti 19. toukokuuta 2023 Insurer Financial Strength (IFS) -luokituksen A (erinomainen) seuraaville yhtiöille: Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (la Compagnie), Coface North America Insurance Company (CNAIC) ja Coface Re. Näiden luokitusten näkymät pysyvät ”vakaina”.

Erittäin vahva tase

AM Best -luokituslaitos vahvisti 19. toukokuuta 2023 Insurer Financial Strength (IFS) -luokituksen A (erinomainen) seuraaville yhtiöille: Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (la Compagnie), Coface North America Insurance Company (CNAIC) ja Coface Re. Näiden luokitusten näkymät pysyvät ”vakaina”.

Lehdistötiedotteessaan AM Best korostaa, että tämä luokitus heijastaa ”Coface-konsernin tasetta, jonka AM Best luokittelee erittäin vahvaksi, sekä sen riittävää operatiivista suorituskykyä, suotuisaa liiketoimintaprofiilia ja asianmukaista yritysriskien hallintaa”.

Tätä vahvuutta tukee konsolidoitu riskikorjattu pääomitus, joka on vahvimmalla tasolla Best's Capital Adequacy Ratio (BCAR) -pistemäärällä mitattuna

AM Best katsoo myös, että ”konsernin tuleva suorituskyky voi vaihdella epävarman maailmanlaajuisen toimintaympäristön vuoksi. Konserni pystyy kuitenkin tarvittaessa ryhtymään nopeasti riskienhallintatoimiin heikosti suoriutuvien liiketoimintojen osalta.

Lopuksi luottoluokituslaitos korostaa tiedotteessaan, että tämä huomautus heijastaa Cofacen ”johtavaa asemaa maailmanlaajuisilla luottovakuutusmarkkinoilla, joille ovat ominaisia huomattavat markkinoille pääsyn esteet”.

Täydennä tietoa maariskianalyysilla

France

 

A3 A3