Yritystiedot: tiedä enemmän, kasva vauhdikkaammin!

Miten voit arvioida yhteistyökumppanin taloudellisen tilanteen maksuaikaa myönnettäessä? Millaisia ratkaisuja on olemassa arvioitaessa liikekumppanin mahdollista maksamattomuutta? Mitkä ovat markkinoiden parhaat mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämiseksi ja riskien vähentämiseksi? Cofacen tietopalvelujen avulla voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, hallita kaupallisia riskejä ja hyödyntää uudet kasvumahdollisuudet.

Mitä ovat yritystiedot?

Ennen ryhtymistä liikesuhteeseen sinun on kerättävä ja analysoitava liikekumppanista suuri määrä taloudellisia tietoja. Miksi? Näin saat paremman kuvan mahdollisesta asiakkaasta tai toimittajasta – ja voit luottaa kyseiseen yritykseen. Kaupallisten riskien hallinta on tärkeää jokaiselle kehittyvälle yrityksille.

Yritystiedot ovat tehokas päätöksenteon väline: ne ovat ratkaisevan tärkeitä liikekumppanien maksukyvyn vertailemiseksi ja luottoriskistrategian ohjaamiseksi oikeaan suuntaan. Niissä yhdistyvät ainutlaatuiset kaupalliset tiedot ja perusteelliset taloustiedot. Näin saat käyttöösi syvällisen riskiarvion – joissakin tapauksissa jopa ennakoivan analyysin – liikekumppaniesi (asiakkaiden ja toimittajien) taloudellisesta tilanteesta. Yritystiedot ovat liike-elämän tiedon kulmakivi: huippuluokan ratkaisukokonaisuus, joka perustuu valtavan tietomäärän hyödyntämiseen ja uuden teknologian valjastamiseen. Data on tietoa, ja tieto on valtaa. Tekemällä oikeita päätöksiä voit hallita riskejä tehokkaammin ja havaita uudet kehitysmahdollisuudet helpommin.

Mitkä tiedot ovat tärkeimpiä?

Huolimatta kaikista tehokkaista varotoimista (erityisesti luottovakuutusratkaisuista), joilla voit suojautua maksamattomien laskujen riskiltä, maksuviivästykset ja maksamattomat saatavat ovat aina riskinä missä tahansa liikesuhteessa. Kyky ennakoida maksamattomuuden todennäköisyys onkin ensiarvoisen tärkeää kaikille yrityksille.

Tärkeää on arvioida liikekumppanin taloudellinen tilanne ja kyky täyttää velvoitteensa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä sekä koko liikesuhteen ajan. Jotta voit välttää huonot sopimukset ja vähentää riskejä, sinulla on oltava tietoja kumppanista sekä sen maksukäyttäytymisestä ja liiketoiminnasta. Lisäksi sinun on kyettävä tulkitsemaan kumppanin taloudellista vakautta kuvaavia indikaattoreita ja luottohistoriaa.

Alustavien analyysitietojen keräämiseen voit käyttää kahta keskeistä tietolähdettä:

 • Julkisista lähteistä saatavat tiedot: taseet, tuloslaskelmat, velkaantuneisuus, liikevaihto, maksamattomien velkojen määrä, kustannusrasitus, kassavirta jne. Näiden (saatavilla olevien) julkisten tietojen perusteella tehtävästä taloudellisesta analyysistä saat alustavan käsityksen kumppanin maksukyvystä. Ole kuitenkin varovainen, sillä tämän tyyppiset tiedot ovat rajallisia ja kuvaavat kumppanisi aiempaa tilannetta. Tilinpäätöspäivän ja taseen julkaisupäivän välillä on useiden kuukausien jakso.
 • Yksityisistä lähteistä saatavat tiedot: näitä tietoja päivitetään säännöllisesti ja yksityiskohtaisemmin kuin julkisia, ja lisäksi yksityisistä lähteistä saadut tiedot ovat luotettavampia. Ammattimaisesti kerätyt liike-elämän tiedot ovatkin hyvä tietolähde, joka täydentää julkisia tietoja. Niiden avulla voidaan hienosäätää liikekumppanin tilanteen analyysiä ja arvioida sen todennäköinen kehitys tulevina kuukausina.
   

Jos haluat määrittää riskin mahdollisimman tarkasti, liikekumppanin luottoluokituksen lisäksi on kuitenkin huomioitava myös muita tärkeitä tekijöitä. On analysoitava yrityksen kokonaistilanne, sen 360°-suhteet sekä yrityksen toimiala ja asema toimitusketjussa. On siis tiedettävä paitsi se, kenelle myyt, myös se, keneltä ostat – ja millainen riski siihen liittyy. Juuri tässä Coface voi olla avuksi!

Datan muuntaminen tiedoksi ja uusien kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen

Nyt siis tiedät, mitä tietoja tarvitset, jotta voit paremmin arvioida liikekumppanisi taloudellista tilannetta. Miten tätä datamäärää voidaan sitten hyödyntää niin, että voit suunnitella kaupankäyntistrategiasi tehokkaasti ja rajoittaa riskiäsi? Asiakkaat ja mahdolliset asiakkaat odottavat nykyään nopeaa vastausta maksuaikapyyntöihinsä. Jos käytät liikaa aikaa asiakkaan tilanteen selvittämiseen, hyväkin sopimus voi hyvin jäädä tekemättä. Jos toisaalta etenet liian nopeasti, saatat toimia joko liian varovaisesti tai liian optimistisesti, mikä sekin vaikuttaa väistämättä yrityksesi tuottoon ja maksuvalmiuteen. 

 

”Maailman johtavana riskienhallinnan asiantuntijana Coface ajattelee, että yritystiedot ovat enemmän kuin pelkkää dataa. Ne ovat tietoon perustuvan päätöksenteon kulmakivi ja keskeinen menestystekijä nykypäivän nopeatempoisessa yritysmaailmassa. iCON by Coface -tietopalvelualustamme hyödyntää Cofacen talousosaamista ja vahvaa maailmanlaajuista verkostoa. Alusta auttaa yrityksesi kaltaisia toimijoita muuntamaan raakadatan arvokkaiksi tiedoiksi ja ainutlaatuisiksi näkemyksiksi, joiden avulla voidaan välttää luottotappiot ja tunnistaa uudet liiketoimintamahdollisuudet”
Matthieu Garnier, Group Information Services Director

iCON by Coface tuottaa ainutlaatuista tietoa liiketoimintaympäristöstäsi ja antaa selkeää kilpailuetua:

 • Tietoraportit: Coface laskee puolestasi riskiprofiilin, jonka avulla saat kaikki tarvittavat tiedot liikekumppaniesi taloudellisesta tilanteesta ja maksukäyttäytymisestä.
 • Credit score: Cofacen maksamattomuusriskianalyysin avulla voit arvioida kumppanin kyvyn täyttää taloudelliset velvoitteensa seuraavien 12 kuukauden aikana (vahvuus, kannattavuus, vakavaraisuusasteet, maksukokemus ja korvauskokemus).
 • Räätälöity luottosuositus: arvio siitä, millä todennäköisyydellä yritys kaatuu. Voit hallita riskejä hyödyntämällä räätälöityä, helppotajuista luottosuositusta, joka sisältää maa- ja vastapuoliriskin arvioinnin sekä Cofacen välittömät luottosuositukset.
 • Taloudelliset tunnusluvut: Verrokkiryhmät tarjoavat syvällisiä ja helposti hyödynnettäviä tietoja hyödyntämällä datatieteeseen perustuvaa ratkaisua, jonka avulla voit verrata yrityksen taloudellisia tunnuslukuja verrokkiyritysten vastaaviin tunnuslukuihin.
 • Taloudelliset näkemykset: tämä dynaaminen koontinäkymä auttaa ennakoimaan riskejä ja tunnistamaan parhaat investointimahdollisuudet maittain ja toimialoittain yhdellä silmäyksellä. Se perustuu datatieteeseen, keskeisiin talousindikaattoreihin ja Cofacen ekonomistien laatimiin pisteytyksiin. Osa-alueina ovat muun muassa liiketoimintaympäristö ja makrotalous, pankkiriski, ympäristöriski, poliittiset ja sosiaaliset riskit, maksuindeksi- ja ostajariski jne.

Tutustu iCON by Coface -palveluun ja tee parhaat luottopäätökset. Näin voit hallita liiketoimintastrategiaasi ja saada kilpailuetua kilpailijoihin nähden!

Muuta liiketoimiasi tänään iCON by Coface'n avulla löydä mahdollisuuksien maailma tietopalvelun linssin läpi.

Kirjoittajat ja asiantuntijat

 • Matthieu GARNIER

  Group Business information director

Katso tarjouksemme