Saksan metalliteollisuus: Negatiiviset näkymät, mutta yllättävän myönteinen maksukäyttäytyminen

Lataa asiakirja(t)

Saksan metallialan tilanne ei ole koskaan ollut helppo, mutta siitä on tullut entistäkin haastavampi Kiinan valtion tukemien metallituotteiden aiheuttaman kilpailun ja Saksan autoteollisuuden laskusuhdanteen myötä vuodesta 2018 alkaen.

Haasteista huolimatta maksukäyttäytyminen metallialalla on - vastoin kaikkia odotuksia - parantunut vuosien mittaan, kuten vuotuisten maksukyselyjemme tulokset osoittavat Saksassa.

Saksan metallialalla on edessään useita taloudellisia haasteita

Useat taloudelliset tekijät ovat hidastaneet Saksan metalliteollisuutta. Kiinasta tuleva valtion tukema kilpailu on onnistunut syrjäyttämään eurooppalaiset yritykset tarjoamalla halvempia tuotteita. Vuosien mittaan nämä tuet ovat johtaneet merkittävään ylikapasiteettiin ja ylitarjontaan maailmanmarkkinoilla, mikä on painanut teollisuusmetallien, erityisesti teräksen ja alumiinin, hintoja.

Saksan teollisuuden siirtyminen vihreään teknologiaan erityisesti autoteollisuudessa on aiheuttanut teollisen taantuman, joka on vaikuttanut myös metallialaan.

Vuoden 2018 puolivälistä lähtien Saksan metallialan tuotanto on ollut laskusuunnassa. Näiden haasteiden lisäksi energian hintojen jyrkkä nousu pandemian jälkeisen elpymisen ja Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan seurauksena on lisännyt tuotantokustannuksia. Metalli- ja elektroniikkateollisuuden työnantajajärjestön mukaan alan bruttokateprosentti on laskenut vuoden 2017 4,4 prosentista 3,5 prosenttiin vuonna 2021. Toukokuussa 2023 34 % metalli- ja elektroniikka-alan yrityksistä ilmoitti, että vuonna 2022 niiden voittomarginaalit olivat joko erittäin alhaiset (0-2 %) tai jopa negatiiviset (14 % vastaajista). Syyskuussa 2023 15 prosenttia valmistautui tekemään tappiota tänä vuonna.

Maksuehdot lyhenevät vuosi vuodelta

Koska Saksan vuotuiseen maksututkimukseen osallistuvien metalliyritysten osuus on suuri, metallialan maksukäyttäytymistä on mahdollista vertailla ajallisesti. Lisäksi metallialan maksukäyttäytymistä on mahdollista verrata muihin aloihin.

Vuonna 2019 82 prosenttia metallialan yrityksistä pyysi lyhytaikaisia, enintään kahden kuukauden maksuehtoja, ja edelleen 16 prosenttia sai maksuaikaa, joka ylitti kaksi kuukautta. Tilanne on muuttunut merkittävästi. Vuonna 2023 53 % myyjistä pyysi saada maksun 30 päivän kuluessa toimituksesta, ja vain 5 % tarjosi yli kahden kuukauden luottoehtoja.

Keskimääräinen maksuaika metallialalla on laskenut vuoden 2019 44 päivästä 31 päivään vuonna 2023. Samana ajanjaksona kaikkien yritysten maksuaika Saksassa laski vain marginaalisesti 34 päivästä 32 päivään.

Maksuviiveet: yleinen käytäntö, mutta ne ovat lyhyitä

Vaikka maksuviiveistä raportoivien Saksan metallialan yritysten osuus kasvoi 62 prosentista vuonna 2022 77 prosenttiin vuonna 2023, viiveaika on lyhyt. Yksi pääsyy maksuviiveiden suureen määrään on se, että 32 prosenttia tutkituista yrityksistä piti tätä käytäntöä markkinastandardina vuonna 2023. Metalliteollisuus kuuluu edelleen niihin Saksan aloihin, joilla useimmat yritykset saavat maksunsa 30 päivän kuluessa eräpäivästä. Vuonna 2023 ei edes raportoitu yli 90 päivän viivästyksiä. Kaiken kaikkiaan metallialan keskimääräiset maksuviiveet ovat vuotta 2020 lukuun ottamatta pysyneet jatkuvasti koko talouden keskimääräistä maksuviiveaikaa alhaisempina.

 Riskit ja näkymät

Vaikka metalliala on keskimääräistä pessimistisempi, se ei ole enää pessimistisimpien joukossa, vaan vain hieman koko talouden keskiarvon alapuolella.

Keskeisimpiä riskejä, joita yritykset näkevät vuonna 2023, ovat haastavat liiketoiminta- ja tuotanto-olosuhteet Saksassa (21,4 % vastaajista), raaka-aineiden hintojen nousu (17,9 %), ammattitaitoisen työvoiman puute (12,5 %) ja poliittiset riskit (11,6 %).

Erityisesti poliittisten riskien osalta metalliteollisuus näyttää sopeutuneen muuttuvaan taloudelliseen ympäristöön muita toimialoja aikaisemmin: 13,6 prosenttia yrityksistä oli jo toteuttanut riskien lieventämisstrategioita vuoteen 2023 mennessä.


 

Kirjoittajat ja asiantuntijat

Täydennä tietoa maariskianalyysilla

Germany

 

A3 A3