Rakennusala ja energiasektorin siirtymä: Mitkä ovat kasvun mahdollistajat kriisin koettelemalla alalla?

Korkojen ja raaka-aineiden hintojen nousu, maailmanlaajuinen työvoimapula: onko rakennusalaa koetellut kriisi kaikilla rintamilla? Alalla on monia vaikeuksia, joiden odotamme jatkuvan koko vuoden. Kasvulle on kuitenkin useita mahdollisuuksia, erityisesti kun otetaan huomioon energiamurroksen kasvavat tarpeet.

Asuin- ja liikekiinteistöt: kriisi syvenemässä

Korkojen nousun, raaka-aineiden hintojen, työmarkkinoilla tapahtuvien muutosten ja luotonsaannin rajallisuuden vuoksi rakennus- ja kiinteistöalalla on meneillään voimakkaiden taloudellisten jännitteiden kausi sekä asuin- että liikerakennussektorilla.

“Asuntomarkkinat kohtaavat kaksinkertaisen haasteen: korkojen nopea nousu ja maailmanlaajuinen työvoimapula. Liikekiinteistöyrityksiin puolestaan ovat vaikuttaneet etätöiden lisääntyminen, joka on johtanut toimistotilojen kysynnän nopeaan laskuun , ja korkeat korot, jotka ovat johtaneet asuntokauppojen määrän merkittävään laskuun" korostaa Jonathan STEENBERG, Ekonomisti vastuullaan Iso-Britannia, Irlanti, Pohjoismaat ja rakennussektori.

Nämä ongelmat vaikuttavat myös hajautettuihin rakennusyrityksiin, mikä puolestaan vaikuttaa kannattavuuteen. Rakennusten ja tonttien hintojen nousu on nostanut investointihintoja, kun taas korkotason nousu heikentää liikekiinteistöyritysten luottokelpoisuutta.

 "GSE:ssä liikekiinteistöhankkeet vähenevät keskimäärin 40 prosenttia. Tämä koskee kaikkia maita ja markkinoita, joilla toimimme", sanoo Roland PAUL, Global Solutions & Engineering -konsernin (GSE) hallituksen puheenjohtaja. GSE on maailmanlaajuinen urakoitsija, joka on erikoistunut avaimet käteen   -ratkaisuilla (suunnittelu, rakentaminen, laajentaminen, peruskorjaus, sisustus) toteutettaviin liikekiinteistöhankkeisiin kuten tehtaat, liiketilat ja logistiikkakeskukset.

Energiamurros: mahdollisuuksia rakennusalan ammattilaisille

Monet toimintasuunnitelmat Euroopassa ja Yhdysvalloissa osoittavat, että investoinnit energiamurrokseen ovat nyt korkealla tasolla ja että ne voivat luoda konkreettisia mahdollisuuksia tai keskeisiä kasvutekijöitä, joita voidaan hyödyntää.

Nykyään suuntaus on enemmän korjaus- kuin uudisrakentamiseen.

Asuin- ja liikekiinteistöjen energiatehokkuutta korostetaan yhä enemmän, erityisesti teollisuusalueiden kehittämisen yhteydessä, mikä on alan suuri haaste.

selventää Abou DEMBELE, Head of construction industry & Surety bond Risk Underwriting. 

Sama pätee uusteollistamisprosessiin, joka on jo käynnissä useissa maissa, myös suurimpien kaupunkien ulkopuolella. Monet teollisuudenalat vahvistavat tämän suuntauksen. Energiamurros aiheuttaa rakennusteollisuudelle suuria rajoitteita (ympäristönormit, hallinnolliset menettelyt jne.), mutta samalla on monia mahdollisuuksia, jotka avaavat uusia kasvumahdollisuuksia alan toimijoille:

  • ympäristöystävälliset rakennustyömaat ympäristönsuojelun kannalta;
  • biodiversiviteetin säilyttäminen rakennus- ja korjaushankkeissa;
  • hiilijalanjälkeä pienentävien materiaalien käyttö;
  • alan ammattilaisten hyvinvoinnin huomioon ottaminen.

 "Markkinat voidaan muuttaa kohti positiivista dynamiikkaa. Pelkkä standardien noudattaminen ei kuitenkaan riitä. Tämän päivän rakennusalalla on tärkeä tehtävä neuvoa asiakkaita, joilla on korkeat odotukset ympäristönäkökohtien suhteen. Tästä lähtien ei voi enää rakentaa miettimättä, miten se vaikuttaa sosiaaliseen vastuuseen", analysoi Roland Paul.

Kirjoittajat ja asiantuntijat