Quadient ja Coface yhdistävät voimansa tarjotakseen edistyksellisiä asiakasriskien hallintaratkaisuja Ranskassa ja kansainvälisillä markkinoilla

Quadient (Euronext Paris: QDT), johtava toimija alallaan, joka auttaa yrityksiä luomaan asiakasyhteyksiä digitaalisten ja fyysisten kanavien kautta ja Coface, kansainvälisesti tunnustettu luottovakuutusyhtiö, jolla on yli 75 vuoden kokemus, julkistavat strategisen yhteistyön tarjotakseen edistyksellisiä riskienhallintaratkaisuja.

Tämä yhteistyö aloitetaan Ranskassa, josta se leviää nopeasti UK:n ja Amerikan markkinoille.

Reaaliaikainen luottoriskiarvio

Tämä tarjotaan lisäosana automaattiseen saatavahallinnan automaattiin Quadient'in pilvialustalla. Cofacen tuottamat täydennetyt tiedot ja näkymä mahdollistavat yritysten yhä tarkemmat analyysit asiakkaidensa, tulevien asiakkaiden ja tavarantoimittajien taloudellisesta tilanteesta. Erittäin tarkat tiedot tuottava systeemi ottaa huomioon vaihtuvat markkinaolosuhteet, yritysten taloustiedot, toimialariskianalyysin ja Cofacen ainutlaatuiset näkemykset. Nämä arvokkaat näkymät tuottavat reaaliaikaisen luottoriskiarvion, joka toimii täydennyksenä sille tiedolle, joka tulee suoraan yrityksen ja sen asiakkaiden kanssakäymisestä.

Tämä yhteistyö Cofacen kanssa sopii täydellisesti strategiaamme tuottaa edistyksellisiä ratkaisuja asiakaskokemushallintaan ja taloustietojen prosessoinnin automatisointiin. Tämä saadaan aikaiseksi yhteistyöllä Cofacen kanssa ja voimme tarjota asiakkaillemme enemmän resursseja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja hallita riskipositiotaan tehokkaammin.

- Stéphanie Auchabie, Chief Operating Officer Quadient France-Benelux

Yhä laajentuva maailmanlaajuinen tietokanta

Cofacen yritystietokanta hyödyntää yli 75 vuoden aikana kertynyttä asiantuntemusta luottoriskien hallinnassa ja luottovakuuttajana. Laajan yhteistyöverkoston ja yli 700 oman asiantuntijan avulla yritys jatkuvasti täydentää tietokantaansa voidakseen tuottaa niin ajantasaisia ja tarkkoja näkymiä ja taloudellisia riskiarvioita kuin mahdollista. Nämä samat näkymät tukevat Cofacen riskisalkkua, joka on yli  650 miljardia euroa maailmanlaajuisesti. Cofacen johtava asema ja ainutlaatuinen uskottavuus riskienhallinnassa tukee rahoitustiimejä heidän jokapäiväisessä työssään, oli sitten kyse olemassaolevien kaupallisten suhteiden seurannasta tai tavarantoimittajien aseman varmistamisesta.

Pitkäaikainen taloudellinen vakaus

Quadient'ille tämä yhteistyö parantaa luottoanalyysin tarkkuutta ja niiden kaikkien yritysten menestystä, jotka ovat jo tutustuneet Quadient'in tekoälyllä vahvistettuun saatavaratkaisuun. Cofacen näkymien avulla Quadient AR:ssa jo oleva pisteytystoiminto pystyy tuottamaan tehokkaampia skenaarioita ja työtehtäviä. Cofacelle tämä mahdollistaa yhä useamman yrityksen saavutettavuuden ja niin ollen voi hyödyntää koko yritystietopalvelujen markkinointia.

Teemme mielellämme yhteistyötä Quadient'in kanssa tarjotaksemme yhä täydellisemmän ja käyttäjäystävällisemmän asiakas- ja toimittajariskien hallintaratkaisun. Yhdistetyllä asiantuntemuksellamme olemme varmoja, että voimme auttaa yrityksiä parantamaan päätöksentekoprosesseitaan ja vastuullisesti parantamaan taloudellista vakauttaan.

- Nesrin GONIN, Coface’s General Manager of Business Information for Western Europe