Öljymarkkinat kiristyvät edelleen

Huhtikuun alussa Saudi-Arabia, Irak, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Kuwait, Kazakstan, Algeria ja Oman ilmoittivat leikkaavansa öljyntuotantoaan yhteensä yli 1,1 miljoonalla barrelilla päivässä, mikä yllätti markkinat.

Tämä sitoumus on jatkoa OPEC+:n lokakuussa 2022 ilmoittamalle ensimmäiselle tuotantoleikkaukselle. Lisäksi Venäjä on päättänyt leikata tuotantoaan noin 500 000 barrelilla päivässä vastatoimena EU:n asettamalle venäläisen öljyn ja öljytuotteiden meritse tapahtuvan tuonnin kiellolle.

Yhteensä leikkaukset vastaavat noin 3,7:ää prosenttia maailmanlaajuisesta kysynnästä, ja ne vahvistavat Cofacen näkemystä, jonka mukaan öljymarkkinoiden jännitteet jatkuvat koko vuoden 2023 ajan. Kun tuottajamaat ovat taas ryhtyneet toimiin, kauan odotettu hintojen lasku on epätodennäköistä huolimatta maailman talouskasvuun liittyvistä epävarmuustekijöistä. Coface ei näin ollen muuta ennustettaan markkinoiden volatiliteetista ja 90 dollarin barrelihinnasta vuonna 2023.

Ilmoitus tuli yllätyksenä, mutta ei ollut aivan perusteeton

Ilmoitus tuotantoleikkauksesta ja leikkauksen laajuus tulivat yllätyksenä sen jälkeen, kun OPEC+-maiden virkamiehet olivat ehdottaneet, ettei mukautuksia tarvita. Päätöksen taustalla on kuitenkin monia syitä.

  • Leikkaus on ”varotoimenpide, jolla pyritään tukemaan öljymarkkinoiden vakautta”. OPEC+ katsoo, että öljyn kysyntänäkymät eivät ole vakaat. Pankkialan viimeaikainen myllerrys on muistuttanut, että taloudellinen toimintaympäristö ei anna juurikaan aihetta tyytyväisyyteen. Coface on tästä samaa mieltä ja ennustaa maailmanlaajuisen BKT:n kasvun hidastuvan 2 %:iin vuonna 2023, kun se vuonna 2022 oli 3,1 %.
  • Öljyn hinnat olivat laskeneet merkittävästi. Ne olivat pudonneet alimmillaan lähes 48 % 139 dollarin huipusta, joka saavutettiin Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Tällä toimenpiteellä pyritään siis nostamaan hintoja, sillä monet öljyntuottajat eivät todennäköisesti pidä alle 80 dollarin hintoja tyydyttävinä.
  • Tämä päätös muistuttaa kartellin kyvystä käyttää hinnoitteluvoimaa aikana, jolloin Yhdysvaltain liuskeöljytuotannon kasvu on vaimeaa. Liuskeöljytoimijoihin todellakin vaikuttavat luottoehtojen kiristyminen, vanhenevien liuskealtaiden tuottavuuden heikkeneminen sekä joitakin alueita vaivaava työvoimapula.
  • Washingtonin kanssa on myös syntynyt jännitteitä siitä, miten se käyttää strategisia öljyvarastojaan. Yhdysvaltain hallinto määräsi supistamaan näitä varastoja ennennäkemättömällä tavalla hillitäkseen hintojen nousua Ukrainan sodan vuoksi ja ilmoitti äskettäin, että varastojen täydentäminen kestää useita vuosia.

Jännitteiden kiristymisen pitäisi pönkittää öljyteollisuuden tuottoja, mutta se ei ole riskitöntä maailmantalouden näkymille

EU:n kielto, joka koski venäläisen raakaöljyn tuontia meriteitse, aiheutti jo painetta öljymarkkinoille heikosta kysynnästä huolimatta. Tämä jännite on kärjistynyt, ja Coface arvioi öljyn hintojen epävakauden jatkuvan ja vaihteluvälin olevan vuoden 2023 jälkipuoliskolla 90–110 dollaria. OPEC+:n päätöksen pitäisi myös osua samaan aikaan Kiinan talouden aiempaa merkittävämmän elpymisen kanssa. Kiina on yksi maailman johtavista öljynkuluttajamaista (noin 40 % marginaalikulutuksesta vuosina 2000–2019), ja sen talouden nopeampi ja/tai voimakkaampi elpyminen kiristää entisestään kysynnän ja tarjonnan tasapainoa ja nostaa hintoja.

Maailmanlaajuisesti nämä öljyn hintojen nousupaineet voivat muuttaa inflaationäkymiä. Energian hintojen aleneminen on ollut viime vuosineljänneksillä yksi tärkeimmistä – ellei jopa ainoa – inflaation hidastumisen taustatekijöistä kehittyneissä talouksissa, mutta hintojen vaikutus saattaa kääntyä päinvastaiseksi vuoden 2023 jälkipuoliskolla, mikä puolestaan aiheuttaisi paineita kokonaisinflaation suhteen.

OPEC+:n päätös korostaa myös Yhdysvaltain ja Saudi-Arabian suhteiden heikkenemistä. Joe Biden kehotti maata ja muita OPEC-järjestön jäseniä lisäämään tuotantoa Venäjän öljytulojen rajoittamiseksi, sillä niillä rahoitetaan Ukrainan sotaa. Valkoinen talo luonnehti tuotannon vähentämispäätöstä ”epäsuotuisaksi”, ja se on uusi askel maiden välisessä eripurassa. Energiapolitiikan lisäksi Yhdysvaltain hallinto on seurannut tiiviisti Saudi-Arabian ja Kiinan suhteiden syvenemistä, josta on osoituksena erityisesti kuningaskunnan suostumus liittyä Shanghain yhteistyöneuvostoon ”keskustelukumppaniksi”.

Ilmoitus on kuitenkin hyvä uutinen öljy- ja kaasuyhtiöille. Korkeammat hinnat parantavat niiden jo ennestään vahvaa kannattavuutta. Länsimaiset öljy- ja kaasuyhtiöt ovat raportoineet 219 miljardin dollarin voitoista vuonna 2022. Kun ennuste on 90 dollaria barrelilta, Coface arvioi niiden voitoiksi noin 160 miljardia dollaria vuonna 2023.

Täydennä tietoa maariskianalyysilla