Kiinan avautumisella uudelleen pandemian jälkeen on myönteinen vaikutus kulutukseen, mutta tämä näkyy vasta vähitellen

Kiinan avautuminen uudelleen on edennyt odotettua nopeammin ja aikaisemmin. Ilmoitettuaan marraskuussa koronapandemiaa koskevan nollalinjansa asteittaisesta lieventämisestä kansallinen terveyskomissio päätti lopulta joulukuun lopulla alentaa pandemiariskitasoa.

Koronapandemiaa koskevan nollalinjan taloudelliset, yhteiskunnalliset ja valtion tuloja koskevat kustannukset johtivat valtavaan epävarmuuteen Kiinan taloudessa ja vaikuttivat voimakkaasti kulutukseen ja investointeihin. 

Samaan aikaan rajoitusten poistamiseen liittyvät tartuntamäärät ovat aiheuttaneet valtavia paineita taloudelliselle toiminnalle. Nykyisen tartunta-aallon odotetaan saavuttavan huippunsa tammikuun puolivälissä, ja seuraavan aallon, joka johtuu tartuntojen leviämisestä maaseutualueille, arvioidaan olevan huipussaan maaliskuun alussa.

Tätä taustaa vasten Coface ennustaa, että taloudellinen aktiviteetti normalisoituu asteittain maaliskuussa ja elpyy vakaasti vuoden 2023 toisella neljänneksellä.

Koronapandemiaa koskevasta nollalinjasta yhä kestämättömämpi

Kiinassa käyttöön otetut pandemianhallintatoimet ovat heikentäneet kotimaista kysyntää, kun kotitalouksien kulutus on vähentynyt. Pakollinen testaus ja koronasulkujen pelko ovat tukahduttaneet kulutusta pahasti. Vähittäismyynti pysyi laimeana vuoden 2022 ensimmäisten 11 kuukauden aikana, ja työmarkkinanäkymät heikkenivät työttömyysasteen noustessa marraskuussa 5,7 %:iin.

Pandemianhallintatoimet häiritsivät myös teollisuustuotantoa ja logistiikkaa, ja teollisuustuotannon kasvu hidastui selvästi 2,2 %:iin marraskuussa, ja toimittajien toimitusajat pitenivät voimakkaasti.

Myös Kiinan ulkoiset näkymät ovat heikentyneet. Vienti oli yksi maan kasvun tärkeimmistä vetureista pandemian aikana ja vuonna 2022, mutta maailmanlaajuisen kasvun hidastumisen vuoksi ulkoisen kysynnän odotetaan olevan paljon heikompaa vuonna 2023. Tavaravienti supistui marraskuussa 8,7 % vuoden takaisesta.

Kiinan kommunistisen puolueen lokakuussa 2022 pidettävän puoluekokouksen vuoksi olisi voitu puoltaa pandemiaa koskevan nollalinjan säilyttämistä. Tiukat valvontatoimet, koronasulut ja massatestausta koskevat vaatimukset ovat kuitenkin lisänneet jännitteitä kansan keskuudessa, mikä johti vuoden 2022 lopulla mielenosoituksiin useissa kaupungeissa.

Uudelleen avautuminen sumun peitossa

Kiinan avautumisen odotetaan vaikuttavan myönteisesti kulutusnäkymiin, mutta vaikutus on asteittainen ja mahdollisesti rajallinen.

Tartuntojen nopean leviämisen ja laumaimmuniteetin pitäisi edistää talouden normalisoitumista vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Vaikka tartuntamäärät laskevat käytettävissä olevaa työvoimatarjontaa ja vaikuttavat näin tuotantoon ja logistiikkaan, tilanteen pitäisi normalisoitua tällä osa-alueella.

Odotamme kulutuksen elpyvän vuonna 2023, mutta tämä tapahtuu asteittain. Havaintojemme mukaan käytettävissä olevat tulot elpyvät hitaasti, kotitalouksien säästöt ovat edelleen korkealla tasolla (40,3 % BKT:sta vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä) ja nettovarallisuus vähenee. Lisäksi nouseva työttömyysaste – nuorisotyöttömyys on edelleen erittäin korkealla tasolla – vaikuttaa kulutukseen. Myös kotitalouksien velkaantumisaste on otettava huomioon: se on kaksinkertaistunut vuosikymmenen takaiseen verrattuna (62 % BKT:sta vuonna 2022, kun osuus vuonna 2012 oli 30 %), mikä rajoittaa vipuvaikutteista kulutusta.

On kuitenkin yhä mahdollista, että kulutus hyötyy finanssipoliittisesta elvytyksestä. Poliittiset päättäjät ovat korostaneet tänä vuonna ”vakautta” ja luvanneet priorisoida kotimaisen kulutuksen ja kohentaa kansalaisten henkilökohtaisia tuloja. Kuluttajiin kohdistettavat elvytystoimet, kuten kulutussetelit, voisivat vauhdittaa kotitalouksien kulutusta.

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä heikko investointitaso hidastaa todennäköisesti kasvua myös tänä vuonna, erityisesti kiinteistöalalla. Asuntosektorin odotetaan vakautuvan vähitellen lisääntyvän poliittisen tuen ansiosta, mutta infrastruktuuri-investointien kasvu voi jäädä hitaammaksi. Koska maailmanlaajuiset näkymät heikkenevät, vientiyritykset eivät todennäköisesti investoi tuotantolaitoksiin.

Täydennä tietoa maariskianalyysilla

China

 

B B