Karisseita illuusioita ja suuria odotuksia viimeisimmässä maa- ja sektoribarometrissamme

Vuosi 2023 alkoi suurella innostuksella, mutta todennäköisesti vuodesta ei tule sellainen kuin useimmat tarkkailijat odottivat.

Vuoden ensimmäinen puolisko on vahvistanut joitakin vakaita käsityksiämme: 

  • ei, inflaatio ei palaa itsestään ja kivuttomasti 2 %:n tavoitetasolle kehittyneissä maissa; 
  • ei, keskuspankit eivät käännä ohjauskorkojen kehityssuuntaa vuoden loppuun mennessä; 
  • ja ei, pelkkä terveysrajoitusten poistaminen ei tee Kiinasta maailmantalouden korjauksen moottoria.

Kaksi olennaista asiaa, jotka markkinat olivat unohtaneet, tulivat myös jälleen esiin: runsaan ja halvan energian saatavuus on edelleen keskeistä globaalin talousjärjestelmän toiminnalle, ja rahapolitiikalla on suorempia vaikutuksia omaisuuserien arvostukseen ja rahoitusvakauteen kuin kuluttajahintoihin.

Talousnäkymät ovat edelleen tiiviisti sidoksissa inflaatiokehitykseen ja keskuspankkien reaktioihin, ja ennusteitamme varjostavat useat riskit, jotka liittyvät esimerkiksi energian ja luoton tarjontaan.

Tätä taustaa vasten Coface teki 13 korotusta ja kaksi alennusta maa-arvioihinsa sekä 26 muutosta sektoriluokituksiinsa (13 uudelleenluokitusta ja 13 alennusta). Muutokset osoittavat, että näkymät ovat parantuneet, mutta toimintaympäristö on edelleen hyvin vaativa ja epävarma.

Maailmantalouden kestokyky on vahvistunut, mutta näkymät ovat edelleen synkät

Isoimpien talouksien alkuvuoden kasvuluvut vahvistivat, että taantuman uhka on toistaiseksi väistynyt (Saksaa lukuun ottamatta). Tähän on useita syitä. Ensinnäkin Eurooppa on onnistunut välttämään energiatoimitustensa häiriöt. Toiseksi vauhdittajana oli Pohjois-Amerikan ja Kiinan kulutuksen voimakas kasvu. Myös kehittyvien talouksien kestokyky vahvistui. Kaikkien näiden tekijöiden perusteella tarkistimme maailmantalouden kasvuennustettamme ylöspäin 2,2 %:iin vuodelle 2023.

Tekijät heijastuvat maa-arvioihimme, joihin sisältyvät 13 korotusta koskevat pääasiassa kehittyviä maita[1]. Seitsemän 13:sta alakohtaisesta korotuksesta liittyy liikennealaan, joka hyötyy matkailun elpymisestä ja toimitusketjujen jännitteiden lieventymisestä.

Talousnäkymät ovat kuitenkin edelleen synkät vuonna 2023 ja sen jälkeen, erityisesti kehittyneiden talouksien osalta. Ennustamamme 2,3 %:n kasvu vuonna 2024 viittaa siihen, että maailmanlaajuinen kasvu tuskin elpyy merkittävästi. Maailmantalouden kasvun odotetaan jatkuvan lähellä nollatasoa, sillä Yhdysvaltain kasvu pysyy heikkona, Euroopan elpyminen on varovaista ja Kiinan kasvu on alle pandemiaa edeltävän tason.

Inflaatio laskussa, mutta uhka ei ole kadonnut

Tulevien kuukausien suurimmista riskeistä inflaation jatkumisen riski on edelleen suuri. Inflaation ”mekaaninen” lasku vuoden ensimmäisellä puoliskolla on vahvistunut, kun Ukrainan konfliktin vaikutukset energian hintoihin ovat hälvenemässä useimmissa talouksissa. Toisaalta myös inflaation vakiintumisen merkit ovat vahvistuneet, ja pohjainflaatio on vakiintunut korkealle tasolle euroalueella, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

Inflaatiopaineet voivat edelleen uusiutua. Kiinan elpyminen ei ole vielä päässyt täyteen vauhtiinsa, mikä aiheuttaa todennäköisesti painetta kaasutoimituksiin. Samaan aikaan öljymarkkinat ovat kiristyneet OPEC+-järjestön ilmoitettua tuotannon leikkauksista. Järjestö on vetänyt markkinoilta tuotantomäärän, joka vastaa noin 3,7:ää prosenttia maailmanlaajuisesta kysynnästä. Pidämme toistaiseksi kiinni ennusteestamme, jonka mukaan vuoden keskiarvohinta on noin 90 dollaria barrelilta.

Energian hintojen lisäksi myös maataloushyödykkeitä on syytä seurata. Viime kuukausina nähty hintojen lasku ei ole niiden osalta välttämättä siirtynyt kuluttajahintoihin, ja uusia nousuriskejä on jo muodostumassa. Painetta aiheuttaa edelleen Venäjän ja Ukrainan välinen sota, ja lisäksi El Niño -ilmiö näyttää vaivaavan ilmastoa vuoden 2023 jälkipuoliskolta alkaen. Se voi vaikuttaa tuotantoon ja hintoihin vuosina 2023–24, kun lämpötila nousee ja vedestä on merkittävää pulaa joissakin osissa maailmaa.

Luottoehdot kiristyvät ja konkurssit lisääntyvät entisestään

Viime kuukausien ennennäkemättömien rahapolitiikan kiristysten vaikutukset inflaatioon jäävät vielä pitkälti nähtäväksi, erityisesti palvelujen hintojen osalta. Palvelujen hinnat nousevat edelleen vauhdilla, joka tuskin sopii yhteen 2 %:n inflaatiotavoitteen kanssa. Jotkin isoimmista keskuspankeista – Kanadan keskuspankki, Australian keskuspankki ja todennäköisesti myös Fed – ovat kuitenkin päättäneet keskeyttää koronnostot. Englannin keskuspankki sen sijan nostaa todennäköisesti jälleen ohjauskorkoaan, ja EKP:n on todennäköisesti pakko nostaa omaa ohjauskorkoaan seuraavissa kokouksissaan.

Koronnostojen keskeytyksen aikana pitäisi voida arvioida viime vuoden aikana toteutettujen toimien vaikutusta. Pankkisektorin myllerrys voi todellakin herättää huolta luottokriisistä, joka on jo näköpiirissä. Kotitalouksille ja yrityksille myönnettävien uusien luottojen myöntäminen hidastuu, mikä heikentää kotimaista kysyntää, taloudellista toimeliaisuutta ja viime kädessä myös inflaatiota. Tämä puoltaa osaltaan myös keskuspankkien varovaista asennetta.

Tulevina kuukausina yritykset joutuvat kamppailemaan hintojen nousun ja tiukentuneiden luottoehtojen aiheuttamassa epäsuotuisassa ympäristössä sekä vaisun kotimaisen kysynnän kanssa. Yritysten katteet paranivat kaiken kaikkiaan vuonna 2022, mutta nyt niiden kannattavuus todennäköisesti heikkenee, kun pohjainflaatio vähitellen laskee ja yksikkötyökustannukset nousevat. Vuoden alusta lähtien useimmissa kehittyneissä talouksissa nähty konkurssien jyrkkä lisääntyminen todennäköisesti jatkuu ja jopa voimistuu tulevina kuukausina.

Kehittyvät taloudet jatkavat globaalin kasvun vauhdittajina, mutta haavoittuvia osa-alueita on edelleen

Kehittyneiden talouksien kasvu hidastuu vuonna 2024, mutta kehittyvien talouksien kasvu todennäköisesti kiihtyy, ja 3,9 %:n kasvu on voimakkainta sitten vuoden 2018. Tärkeimpänä tekijänä on Kiinan talouden asteittainen elpyminen, joka hyödyttää hyödykkeiden viejiä. Toinen tekijä on tauko Fedin rahapolitiikan kiristämissyklissä.

Coface onkin korottamassa energian vientimaiden, kuten Saudi-Arabian, Qatarin, Nigerian ja Kazakstanin, kasvuennustetta. Samaan aikaan Malesia ja Filippiinit, jotka hyötyvät kiinalaisten matkailijoiden tulvasta, ovat palaamassa pandemiaa edeltäneisiin arvioihinsa. On kuitenkin korostettava, että maailmanlaajuisten rahoitusehtojen kiristyminen on aiheuttanut maksukyvyttömyysriskin monille maille. Egyptin luokitusta alennettiin vuonna 2022 ja Ghanan viime helmikuussa. Vastaavasti alennamme Kenian ja Bolivian luokitusta tällä vuosineljänneksellä.
 

Kirjoittajat ja asiantuntijat

Täydennä tietoa maariskianalyysilla

China

 

B B