Coface lanseeraa "GlobaLiner'in", uusi palvelutarjous suunniteltu vastaamaan paremmin kansainvälisten yritysten tarpeisiin.better meet the needs of...

Tutustu GlobaLiner'iin, Cofacen uuteen palveluun kansainvälisille yrityksille vastaamaan heidän tarpeitaan. Pysy kuulolla viimeisimmistä uutisista.

Coface Global Solutions

Johtuen ainutlaatuisesta kansainvälisestä verkostosta, läsnäolosta yli 100 maassa ja 75 vuoden kokemuksesta vientiyritysten palvelemisesta Cofacella on tänään yli 600 suurta yritysasiakasta ja Coface on markkinajohtaja kansainvälisten yritysten luottovakuuttajana. Coface Global Solutions, organisaatiorakenne ja tiimit, perustettiin 2012 tarjoamaan keskitetyn palvelumallin tällaisille yrityksille, jotka hyötyvät sekä palveluista että paikallisesta asiantuntemuksesta.

Suuret yritykset toimivat kansainvälisessä ympäristössä ja sen vuoksi joutuvat sopeutumaan kasvavaan sääntelyyn samalla kun sisäiset vaatimukset operatiiviseen tehokkuuteen kasvavat. Tässä ympäristössä Coface on päättänyt ottaa yhden askeleen eteenpäin lanseeraamalla uuden GlobaLiner'in, joka on suunniteltu erityisesti kansainvälisille yrityksille.

Käytännössä GlobaLiner tukee kansainvälisten yritysten kehittymistä tarjoamalla nopeampaa sopimusten tekoa ja suurempaa paikallisten vakuutussopimusten valvontaa. Tämä uusi tarjous perustuu tietojärjestelmäinvestointiin, joka mahdollistaa maailmanlaajuisten sopimusehtojen käytön sadalla eri kielellä ja lukuisassa sääntely-ympäristössä.

Ratkaisumme kansainvälisille yrityksille

Lähtökohtamme oli, että suurilla yrityksillä, joilla on kansainvälinen verkosto ja lukuisia tytäryhtiöitä ulkomailla, on erityisiä tarpeita riskienhallinnassa. He haluavat globaalin näkemyksen asiakasriskeistä, mutta haluavat samalla optimoida paikallisen riskienhallinnan valvomisen ja perusteelliset valvonta- ja analyysityökalut. He tarvitsevat yhteistyökumppanin, joka yksinkertaistaa sopimusten hallintaa mukaanlukien harmonisoidut vakuutussopimukset ja -ehdot, jotka mahdollistavat paremman tehokkuuden ja vakauden riskienhallinnassa. GlobaLiner tarjoaa keskitetyn hallintajärjestelmän ja mahdollistaa harmonisoidun tarjouksen maailmanlaajuisesti. Asiakkaamme voivat yhdistää riskienhallintansa ja hyötyä konsernitason sopimusehdoista, jotka koskevat kaikkia niitä maita, jossa he toimivat.

- Karine Damman, Director of Coface Global Solutions

 

Tämän uuden palvelun avulla Coface haluaa jatkaa kansainvälisten asiakkaidensa tukea turvaamalla heidän kaupallisen kehittymisen parantamalla operatiivista toimintaa. Cofacen monikansalliset liikekumppanit hyötyvät vahvistetusta tarjouksesta, joka sisältää:

  • kansainvälisen verkoston, joka tarjoaa luottovakuutuspalvelua yli 100 maassa,
  • 220 hengen omistautuneista tiimeistä 7 eri alueella keskittyen suurten ohjelmien hallinnointiin,
  • sarjasta koonteja, joilla voi valvoa asiakasriskejä,
  • keskitetystä neuvottelujärjestelmästä ja sopimuksista, jotka ovat entistä johdonmukaisempia ja mahdollistavat paremman tehokkuuden.

Täydennä tietoa maariskianalyysilla

Finland

 

A3 A3