Group working on same computerGroup working on same computer

5 virheellistä "faktaa" luottovakuutuksesta

"Luottovakuutus on liian kallis eikä kata tarpeitani"; "Luottoriskin hallinta on este liiketoiminnan kehittämiselle" tai "Minulla on taloudelliset resurssit kattaa kaikki maksamattomat laskut!". Onko sinulla ollut koskaan yhtään näistä ajatuksista? Voi olla hyödyllistä tarkastella uudelleen luottovakuutusta koskevia stereotypioita, erityisesti aikana, jolloin korvausvaatimusten määrä kasvaa ja maksulaiminlyöntien riski kasvaa.

1. Luottoriskin hallinta on este liiketoiminnan kehittämiselle

Yksi haluaa turvata liiketoimintansa ja toinen haluaa valloittaa uusia markkinoita. Kuka sanoo, että luottopäälliköllä ja myyjällä on ristiriitaiset tavoitteet? Loppujen lopuksi, mitä järkeä on tehdä sopimus sellaisen asiakkaan kanssa, jolla ei ole resursseja täyttää velvoitteitaan? On paljon parempi, että myynti- ja luotonhallintatiimit tekevät yhteistyötä  mahdollisimman tiiviisti!

Jo yhdellä maksamattomalla saatavalla voi olla vakavia seurauksia yrityksellesi. Varsinkin kun otetaan huomioon maksuhäiriöiden ja konkurssien jyrkkä kasvu vuodesta 2023 lähtien, joka on ylittänyt korona-aikaa edeltävä tasot. Tiesitkö, että 80 prosentilla kaikista yrityksistä on nykyään maksamattomia saatavia? Ja että 25 prosenttia näistä maksamattomista laskuista johtaa konkurssiin?

Kun käytät Cofacen kaltaista maailmanlaajuista luottovakuutusasiantuntijaa, voit hallita riskiäsi tehokkaammin ja vähentää luottotappioiden todennäköisyyttä. Luottovakuutuksen avulla voit kasvattaa yritystäsi turvallisesti ja tehdä oikeita päätöksiä kaupallisen strategiasi tehokkaamman hallinnan varmistamiseksi.

2. Miksi ihmeessä minun pitäisi ottaa luottovakuutus? Tunnen asiakkaani erittäin hyvin, ja olen tuntenut heidät jo pitkään!

Ensimmäinen ansa, jota kannattaa välttää kaupallisessa riskienhallinnassa? Luottopäätösten perustaminen pelkästään tavanomaisiin luottotarkastuksiin tai julkisiin tilinpäätöstietoihin. Älä tuudittaudu väärään turvallisuudentunteeseen. Vaarana on, että saat tietää asiakkaan tai toimittajan huonosta taloudellisesta tilanteesta vasta, kun yritys on jo menossa konkurssiin! Tämä vaikeuttaa liikesuhteesta irtautumista. Pahimmassa tapauksessa saatat kärsiä suuria taloudellisia tappioita.

Jotta voit kehittää liiketoimintaasi täysin luottavaisin mielin, sinun on varmistettava, että sinulla on kattava, tarkka ja ajantasainen arvio riskialttiudestasi. Arvioinnin olisi perustuttava sekä markkinoihin ja liikekumppaneihin että niiden maantieteelliseen sijaintiin. Cofacen yritystietopalveluissa yhdistetään reaaliaikaista tietoa useista eri lähteistä, jotta voidaan arvioida, meneekö yritys todennäköisesti konkurssiin seuraavan 12 kuukauden aikana. Palveluun sisältyy pääsy 190 miljoonan yrityksen tietokantaan, 50 000 asiakkaamme ilmoittamiin maksutapahtumiin, maailmanlaajuinen tietokumppaniverkostomme ja 700 riskianalyytikkomme tekemät analyysit. Ja kaikella tällä on takuu: Asiakkaamme saavat käyttöönsä samat tiedot, jotka ovat omien luottopäätöstemme perustana. Jos me emme luota analyyseihimme, miksi sinun pitäisi luottaa?

3. Huijarit jahtaavat vain suuria yrityksiä

Totuus on, että petostentekijät valitsevat lähes aina pienimmän vastuksen tien riippumatta kohteena olevan yrityksen tai toimialan koosta. Vaikka yrityspetoksista ei ole olemassa virallisia lukuja, kaikki tutkimukset päätyvät samaan johtopäätökseen: ongelma on valtava. Ja se on vain kasvanut viime vuosina, kun digitalisaatio on yleistynyt huomattavasti.

Oletko toimitusjohtaja, luottojohtaja tai talousjohtaja? Ole varovainen, sillä yrityksesi voi joutua petoksen tai huijauksen uhriksi. Esimerkiksi väärennettyihin toimittajatietoihin liittyvät petokset ovat yksi kolmesta tärkeimmästä petoslähteestä yritysmaailmassa. Ja vaikka taloudelliset tappiot eivät ehkä olekaan niin suuria suurille yrityksille, pienemmille yrityksille ne voivat olla paljon vaikeampia.

Cofacen yritystieto- ja luottovakuutuspalveluiden avulla voit parantaa kykyäsi havaita mahdolliset petosyritykset. Ratkaisumme auttavat sinua hallitsemaan riskialttiutta tarkemmin ja ryhtymään ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Analysoimme potentiaalisia asiakkaita ja toimittajia, pidämme sinut ajan tasalla heidän toiminnastaan ja varmistamme, että he ovat sitä, mitä väittävät olevansa. Seuraamme myös petosraportteja ja toimitamme sinulle säännöllisesti päivityksiä epäilyttävistä toimista, jotka koskevat liikekumppaneitasi.

4. Luottovakuutus on kallis ratkaisu, joka ei vastaa tarpeitani

Yritykset uskovat aina, että luottovakuutus maksaa liikaa; kunhan kauppakumppanit (asiakkaat tai toimittajat) noudattavat velvoitteitaan! Mutta ymmärrätkö, miten suuri vaikutus yhdellä maksamattomalla laskulla voi olla liiketoimintaasi? Oletetaan, että saatavasi on 10 000 euroa ja katteesi on 10 % - yrityksesi on saatava aikaan 100 000 euron lisämyynti! 

Cofacen luottovakuutus sisältää lisäpalveluja, jotka auttavat lopettamaan maksamattomat saatavat: 

  • Yritystietopalvelu tarjoaa sinulle reaaliaikaisen arvion liikekumppaniesi (asiakkaiden ja toimittajien) taloudellisesta vakaudesta niiden taloudellisten ja poliittisten olosuhteiden perusteella.
  • Ekonomistiemme ja riskinarvioijiemme tekemät analyysit ja arvioinnit, jotka auttavat sinua tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ja ohjaamaan kehitysstrategiaasi oikeaan suuntaan tiettyä markkinaa, toimialaa tai kumppania varten.
  • Maksamattomien laskujen perintä.
  • Maksamattomien saatavien korvaaminen luottovakuutuksenne kautta.

Maailmanlaajuinen riskienhallinnan asiantuntemuksemme, joka on tunnustettu jo yli 75 vuoden ajan, auttaa sinua tekemään liiketoiminnastasi kannattavampaa ja turvallisempaa. Annamme asiantuntija-arviomme asiakkaidemme käyttöön kattavan ratkaisuvalikoiman kautta: luottovakuutus, Single Risk -vakuutus, yritystiedot ja perintä. 

Cofacen riskiasiantuntijat ja myyntitiimit auttavat yli 50 000 kaikenkokoisen ja eri toimialoilla toimivan yritysasiakkaan  luottoriskien hallinnassa. Yritystieto on tärkeä osa asiakkaillemme tarjoamaamme palvelua. Siihen kuuluvat palvelut, kuten liikekumppaneiden seuranta, maksujen laiminlyönnin todennäköisyyden arviointi ja pääsy reaaliaikaiseen tietoon - kaikki tämä suojaa liiketoimintaa riskiasiakkailta.

Vaikka monet eivät usein tunne luottovakuutusta, se on tehokas väline kaupallisten riskien hallintaan. Siihen kuuluu nykyisten asiakkaiden maksukäyttäytymisen seuranta, mahdollisten liikekumppaneiden arviointi ja koko toimitusketjua koskevien liiketoimintatietojen kerääminen.
Nicolas Garcia, Group Commercial Director

Tämä on erityisen tärkeää nykyisessä epävarmassa ja epävakaassa taloudellisessa ympäristössä. Luottovakuutus antaa mielenrauhaa liikekumppaneillesi: pankeille, tavarantoimittajille ja asiakkaille. Se on merkki hyvästä hallintotavasta ja tasoittaa tietä paremmille rahoitusehdoille liiketoimissasi. 200 paikallisen asiantuntijan ja yli 250 juridisen yhteistyökumppanin ainutlaatuisen verkostomme ansiosta Coface voi korvata tappiot aina 90 %:iin asti missä päin maailmaa tahansa ja nopeasti.

Kassavirta- ja käyttöpääomatarpeet, helpompi rahoituksen saanti tai toimitusketjun turvallisuus: luottovakuutukseen panostamisen kannattavuutta on vaikea mitata, mutta sen hyödyt ovat laajalti tiedossa ja käyttäjät tunnustavat ne,  eikä vähiten siksi, että sen ansiosta voit kehittää liiketoimintaasi levollisesti. Sitä ei voi hinnoitella!

5. Vakuuttamattomuus on halvempaa!

Mitä järkeä on ottaa luottovakuutus, jos minulla on jo riittävä taloudellinen puskuri kestääkseni tappion, jos asiakas menee konkurssiin? Tämä on teoriassa oikein, mutta se on lähestymistapa, joka harvoin kattaa kaikki haasteet. Maksamattomista saatavista aiheutuvien todellisten kustannusten lisäksi suuren yrityksen konkurssi voi johtaa dominoefektiin, jossa monet sen tavarantoimittajat menevät konkurssiin muutamassa kuukaudessa, mikä aiheuttaa kaaosta koko alalla. Onko sinulla riittävät varaukset kattamaan useiden asiakkaiden tai toimittajien menetys näin lyhyessä ajassa? Onko sinulla perintäosaamista? Entä miten on maksutottumusten, paikallisten lakien ja erityisvaatimusten tuntemisen laita?

Päätät olla ottamatta vakuutusta niin kauan kuin liikekumppanisi täyttävät velvoitteensa. Mutta oletko tietoinen kaikista riskeistä, joita tämä merkitsee yrityksellesi? Myönnät joka päivä luottoa liikekumppaneillesi sekä kotimaan että vientimarkkinoilla. Tähän käytäntöön liittyy riski siitä, että asiakas tai toimittaja laiminlyö velvollisuutensa tai menee konkurssiin. Jos näin käy, maksamattomat laskut ja maksamattomat saamiset vähentävät kassavirtaa ja jopa uhkaavat yrityksesi selviytymistä. 

Itse asiassa omavakuutus on "ratkaisu", joka vaatii ennakoitua enemmän resursseja - inhimillisiä ja taloudellisia.  Siihen kuuluu liikekumppaneiden taloudellisten tietojen hankkiminen ja analysointi, maksukykyä ja luottolimiittejä koskevien päätösten tekeminen, maksamattomien laskujen periminen ja tuomioistuinten ulkopuolisten neuvottelujen ja oikeuskäsittelyn välinen arviointi. Todellisuudessa omavakuutus on sama kuin ei olisi lainkaan vakuutusta tai suojaa. Otat "sokean" riskin, mikä tarkoittaa, että sinulla ei ole mitään takeita siitä, että yrityksesi saa korvauksen, jos se kärsii tappiota!

Kirjoittajat ja asiantuntijat

  • Nicolas GARCIA

    Group Commercial Director

Katso tarjouksemme