Silicon Valley Bankin kaatuminen korostaa rahoitusvakausriskien kasvua rahapolitiikan kiristyessä

Kalifornian ja Yhdysvaltain liittovaltion pankkivalvontaviranomaiset sulkivat 10. maaliskuuta Silicon Valley Bankin (SVB) ja takavarikoivat sen talletukset vedoten sekä epälikvidisyyteen että maksukyvyttömyyteen. Tämä on toiseksi suurin yhdysvaltalaisen rahoituslaitoksen romahdus vuonna 2008 kaatuneen Washington Mutualin jälkeen.

SVB oli erikoistunut Piilaakson alueen teknologia-alan startup-yritysten pankiksi, mutta sen arvioitiin vuoden 2022 lopussa olevan Yhdysvaltain 16. suurin liikepankki yhteensä noin 209 miljardin dollarin varoillaan. Vaikka romahdus ei näytä olevan systeeminen, se tuo esiin, miten koronnostot vaikuttavat rahoitusvakauteen, ja ilmentää Yhdysvaltain teknologiateollisuuden riskien kasvua. Tapahtumat ovat myös muistutus siitä, että rahapolitiikan kiristämisen vaikutukset ovat vielä hyvin pitkällä edessä päin.

Pankin romahdus johtui paitsi liian yksipuolisesta asiakaskunnasta myös rahapolitiikan kiristymisestä.

SVB erikoistui teknologia- ja bioteknologia-alojen pankkipalveluihin. Pandemian aikana, kun Kalifornian teknologiateollisuus kasvoi kohisten, SVB:n talletukset lisääntyivät merkittävästi (+86 % vuonna 2021), ja pankki sijoitti merkittävästi valtionlainoihin ja asuntolainavakuudellisiin arvopapereihin.

Tämä liiketoimintamalli teki SVB:stä alttiin korkojen nousulle kahdella tavalla:

  • Ensinnäkin korkojen nousu on vaikuttanut erityisen voimakkaasti sen teknologia-alalla toimivaan asiakaskuntaan. Tämä johti riskipääomarahoituksen vähenemiseen ja teknologiayritysten rahapulaan. Seurauksena SVB:n asiakasvarat virtasivat ulos vuonna 2022.
  • Toiseksi yhdysvaltalaisten arvopaperien hinnat laskivat Fedin nostaessa korkoja, mikä kutisti SVB:n omia varoja.


SVB:n taloudellisen aseman heikkeneminen ja sitä seurannut asiakkaiden ja sijoittajien luottamuksen menetys aiheuttivat rysähdyksen. Maaliskuun 9. päivänä pankin osakkeen arvo romahti noin 60 %. Samana päivänä sijoittajat ja tallettajat aloittivat noin 42 miljardin dollarin nostot. Tämän jälkeen sääntelyviranomaisille ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin sulkea SVB. Maaliskuun 12. päivänä viranomaiset ilmoittivat, että kaikki tallettajat saavat suojan ja kaikki talletukset maksetaan takaisin, mikä ylittää tavanomaiset laissa säädetyt takuut.

Ensisijaisena huolenaiheena on tartuntariski.

Toistaiseksi SVB:n ongelmat vaikuttavat enemmänkin epäsystemaattisilta kuin systeemisiltä, vaikka Federal Deposit Insurance Corporation arvioikin, että yhdysvaltalaisilla pankeilla on 620 miljardin Yhdysvaltain dollarin edestä realisoitumattomia tappioita. Isot yhdysvaltalaispankit ovat kuitenkin paljon monialaisempia kuin SVB. Suurin huoli koskee alueellisia pankkeja, joiden profiili on samanlainen kuin SVB:llä. Kaupankäynti useiden muiden pankkien, kuten First Republic Bankin, PacWest Bancorpin ja Signature Bankin, osakkeilla pysäytettiin 10. maaliskuuta, ja sääntelyviranomaiset ilmoittivat 12. maaliskuuta sulkevansa Signature Bankin, joka oli yksi kryptoalan tärkeimmistä pankeista.

Lisätartuntojen estämiseksi Yhdysvaltain sääntelyviranomaiset ilmoittivat uudesta hätälainajärjestelystä, jonka tarkoituksena on varmistaa, että “pankit pystyvät vastaamaan kaikkien tallettajiensa tarpeisiin”, ja ilmoittivat valmiudesta vastata mahdollisiin likviditeettipaineisiin.

SVB:n romahdus korostaa Yhdysvaltain teknologiateollisuuden kasvaneita riskejä

Korkojen nousu on iskenyt pääoman helppoon saatavuuteen, joka on viime vuosina nostanut startup-yritysten arvostuksia ja auttanut rahoittamaan kunnianhimoisia hankkeita. Lisäksi alan murheena on ollut haastavampaan makrotaloudelliseen ympäristöön liittyvä mainostulojen lasku. Kaikki tämä on johtanut viime aikoina irtisanomisten lisääntymiseen alalla. Uskomme, että korkotason nousu ja merkittävän rahoittajan katoaminen voivat aiheuttaa lisää myllerrystä Yhdysvaltain teknologiateollisuuteen.

Paheneva pulma keskuspankeille, joiden koronnostot alkavat vasta nyt purra

Nämä tapahtumat tuovat esiin Fedin kolmijakoisen ongelman: sen on ylläpidettävä hintavakautta ja edistettävä maksimaalista työllisyyttä mutta myös varmistettava rahoitusvakaus.  SVB:n romahdus vaikutti osaltaan siihen, että sijoittajien veikkaama 50 korkopisteen korotus 21.–22. maaliskuuta pidetyssä kokouksessa suli pienemmäksi.  Tapahtumat ovat myös muistutus siitä, että rahapolitiikan kiristämisen vaikutukset tulevat edelleen pitkällä viiveellä paitsi makrotalouden näkökulmasta myös – ja mikä vielä vaarallisempaa – rahoituksen näkökulmasta.

Täydennä tietoa maariskianalyysilla