Miten Coface on hallinnut ja lieventänyt Venäjän ja Ukrainan sodan vaikutuksia vuonna 2022?

Venäjän hyökkäys Ukrainaan 24.2.2022 käynnisti yhden Euroopan merkittävimmistä sodista sitten toisen maailmansodan. Tämä aseellinen konflikti ja lukuisat Venäjän vastaiset talouspakotteet ovat aiheuttaneet vakavia taloudellisia, rahoitukseen liittyviä ja inflaatiota edistäviä seurauksia koko maailmalle.

Makro-ekonomisen tilanteen heikentyminen

 

Konfliktin suoraan koskettamien maiden riskitilanne muuttui merkittävästi, kun makrotaloudellinen ympäristö heikkeni ja kaupalliset riskit kärjistyivät.

Tätä taustaa vasten Coface mukautti vuonna 2022 Venäjän, Valko-Venäjän ja Ukrainan riskejä koskevia arvioitaan ja vähensi vastuitaan näissä maissa. Tämä tapahtui tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa, ja Coface kävi näiden kanssa jatkuvaa vuoropuhelua. Coface on perustanut erityisen työryhmän, jonka tehtävänä on viestiä päivittäin kaikkien sidosryhmien, ennen kaikkea asiakkaiden, kanssa.

Venäjän osalta on toteutettu erikseen seuraavat toimet:

  • Coface noudatti tunnollisesti kaikkia Venäjän vastaisia pakotteita peruuttamalla pakotteiden kohteena oleviin yrityksiin ja pakotteiden kohteena olevien henkilöiden määräysvallassa oleviin yksiköihin kohdistuvat vastuut. Pakotteiden kohteena olevien toimialojen tai pakotteiden kohteena olevien yksiköiden riskejä ei enää vakuutettu.
  • Konserni vähensi merkittävästi toimintaansa Venäjällä: nyt konsernin Venäjään kohdistuvat vastuut ovat alle 0,1 % Cofacen kokonaisvastuista.
  • Coface pitää kiinni vastuistaan rajatulla määrällä toimialoja, jotka eivät ole pakotteiden kohteina ja jotka täyttävät paikallisen väestön perustarpeita, esimerkiksi lääkkeiden ja maatalouselintarvikkeiden osalta.
  • Coface ei enää tee uutta liiketoimintaa Venäjällä.
  • Coface on paikallisesti läsnä rajoitetusti, jotta se voi täyttää sitoumuksensa asiakkailleen mutta noudattaa tiukasti kansainvälisiä pakotteita. Konserni on säilyttänyt erityisesti valmiutensa velkojen perintään.


Coface seuraa tilannetta edelleen tiiviisti päivittäin ja jatkaa täyttä ja avointa yhteistyötä asiakkaidensa ja kaikkien sidosryhmien kanssa.

 

Täydennä tietoa maariskianalyysilla

Ukraine

 

D D