Mitä poliittinen riski on ja miten se vaikuttaa yritysten luotonantoon?

Maailman muuttuvan tilanteen, (geo)poliittisten riskien lisääntymisen ja ilmastokriisin myötä poliittinen riski on jälleen kerran esillä, ja sillä on väistämättä taloudellisia seurauksia kansainväliseen kauppaan ja liiketoimintaan. Tarkastelemme tarkemmin, miten voimme suojautua tältä yhä ajankohtaisemmaksi käyvältä riskiltä.

Mitä poliittinen riski on?

Poliittisen riskin laskeminen edellyttää maan poliittisen vakauden arviointia. Poliittinen riski voi olla poliittinen, sosiaalinen, turvallisuuteen tai ilmastoon liittyvä (ks. jäljempänä). Se voi olla myös poliittinen päätös, joka estää liiketoimen toteuttamisen suunnitellulla tavalla:

 • estää varojen siirron;
 • sijoitusten tai omaisuuden takavarikointi;
 • viranomaisen kieltäytyminen täyttämästä velvoitteitaan;
 • taloussaarto tai pakotteet;
 • kansallistaminen;
 • pakkolunastus

Tällaiset mullistukset voivat vaikuttaa yrityksiin, rahoituslaitoksiin, pankkeihin ja sijoittajiin. Maan poliittinen epävakaus voi vaikuttaa merkittävästi liiketoimintaan tai markkinoihin, joilla yritys toimii, minkä tahansa yrityksen koosta riippumatta.

Poliittinen riski on yhdessä maksuhäiriöiden kanssa osa Single Risk -ratkaisua, joka kattaa yksittäisen, peruuttamattoman keskipitkän aikavälin luottoriskin.

Maailmanlaajuinen kauppa: 4 tärkeintä poliittista riskiä

1. Hallituksen päätös

Poliittisen kriisin tai hallituksen vaihtumisen yhteydessä vastuulliset viranomaiset voivat päättää takavarikoida yritysten varoja. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun uusi poliittinen puolue pääsee valtaan ja yrittää kansallistaa teollisuudenaloja, usein ilman oikeudenmukaista korvausta asianomaisille yrityksille. Tällaiset pakkolunastustoimenpiteet johtavat siihen, että asianomaiset yritykset menettävät omaisuutta tai investointeja.

2. Sota, kansalaislevottomuudet ja terrori-iskut

Kun sota syttyy, mellakoita alkaa tai tapahtuu terrori-isku, yrityksen toimintaan voi kohdistua monenlaisia vaikutuksia:

 • Toimitilojen tuhoaminen tai sulkeminen;
 • Omaisuuden (aineellisen ja taloudellisen) vahingoittuminen tai menetys;
 • Kyvyttömyys jatkaa toimintaa.

Jotkin yritykset voivat olla jopa erityiskohteena, jos niitä pidetään "poliittisina vastustajina". Tämäntyyppiset tapahtumat johtavat yritysten vakaviin maksuvalmiusongelmiin, jolloin on vaarana, että maksuja ei makseta liikekumppaneille.

Sodan taloudelliset vaikutukset vaihtelevat merkittävästi yrityksittäin, erityisesti sen mukaan, miten alttiina yritys ja asianomaiset maat ovat raaka-aineiden hintojen nousulle. Geopoliittisten jännitteiden leimaamassa ilmapiirissä yritykset kokevat rahoituskustannusten nousevan ilman, että ne välttämättä pystyvät siirtämään tätä nousua myyntihintoihin.

3. Kauppasaarrot ja pakotteet

Käyttekö kauppaa sellaisen maan kanssa, jota koskee kauppasaarto tai pakotteet? Ole varuillasi: Tuontisi ja/tai vientisi voi vaikuttaa nopeasti. Tällaiset toimenpiteet, jotka muodostavat poliittisen riskin, pannaan yleensä täytäntöön hyvin nopeasti. Jos kumppanisi joutuu pakotteiden kohteeksi, saatat kärsiä huomattavia tappioita, vaikka liikesuhde olisi aloitettu kauan ennen tilanteen heikkenemistä.

Tällaisessa tilanteessa sinun on suojauduttava ja pystyttävä ennakoimaan tällaiset riskit!
 

"Luottovakuutuksen ja riskienhallinnan maailmanlaajuisena johtajana tärkein voimavaramme on kykymme mukauttaa luottoluokituksemme kohtaamiimme poliittisiin ja geopoliittisiin riskeihin. Ainutlaatuisen asiantuntemuksemme ja läheisen yhteistyömme ansiosta pystymme ennakoimaan ja suojaamaan asiakkaitamme tehokkaasti heidän liiketoimintaansa liittyviltä maariskeiltä."
korostaa Benjamin LAMBERT, Head of Political and Credit Risk and Deputy Director of Single Risk at Coface.

4. Ilmastoriski

Lisääntynyt huoli maailmanlaajuisista ilmastohaasteista merkitsee, että ilmastokriteerit ovat paljon tärkeämmässä asemassa poliittisen riskin arvioinnissa. Tältä osin yritykset ovat alttiina kahdelle keskeiselle riskille:

 • Fyysinen riski (äärimmäisten ilmastotapahtumien esiintymistiheys);
 • siirtymäriski (hallituksen toimenpiteiden vaikutus yrityksiin).

Yhdistämällä altistumis-* ja herkkyysindeksejä** Coface arvioi maan haavoittuvuutta ilmastoriskille kuuden maan toiminnan kannalta olennaisen tärkeän sektorin perusteella: elintarvikkeet, veden saanti, terveys, ekosysteemipalvelut, asutus ja infrastruktuuri.

Miten näitä riskejä arvioidaan?

Maariskin arvioimiseksi Cofacen ekonomistit analysoivat makrotaloudellisia, taloudellisia ja poliittisia tietoja. Kaikkiaan 160 maata arvioidaan vuoden aikana. Koska on tärkeää, että nämä tiedot ovat aina ajan tasalla, Coface tuottaa neljännesvuosittain maa- ja sektoririskibarometrin, jonka avulla asiakkaat ja yhteistyökumppanit voivat seurata viimeisintä kehitystä maissa, joissa ne toimivat.

Lisäksi Coface antaa erillisen pistemäärän poliittisille ja sosiaalisille riskeille. Se perustuu kullekin maalle ominaisiin sosioekonomisiin indikaattoreihin, ja se lasketaan analysoimalla maailmanlaajuisten taloudellisten tekijöiden ja paikallisten tapahtumien (poliittiset, sosiaaliset ja ilmastolliset tekijät) vuorovaikutusta. Vuodelle 2023 Coface-indeksi osoittaa korkeampaa riskitasoa kuin ennen pandemiaa (katso artikkelimme; Sosiaalinen ja poliittinen riski: mitä on odotettavissa vuonna 2024).

"Yli 70 vuotta kestäneen rauhan jälkeen poliittinen riski on tullut uudelleen esiin ja se on viime vuosina ollut esityslistalla monissa maissa. Tämä riski on selvästi lisääntymässä erityisesti muuttuvan maailmanjärjestyksen ja ilmastokriisin vuoksi, jotka ovat kaksi merkittävää epävarmuuden ja epävakauden lähdettä tulevina vuosina."

Ruben NIZARD, North America Economist and Head of Political Risk at Coface.

Yritykset ja maariski: Miten yritykset voivat suojautua? 

Myynti-, osto- tai tuontisopimukset, rahoitus tai investoinnit: Oletko pk-yritys, itsenäinen ammatinharjoittaja, suuryritys tai rahoituslaitos, joka haluaa turvata liiketoimintansa? Luottovakuutus on yksi parhaista ratkaisuista suojautua poliittisilta riskeiltä.

Jos maassa, jossa teet liiketoimia ostajasi kanssa tai jossa liikekumppanisi käy kauppaa, on poliittisia levottomuuksia, hänen on todennäköisesti mahdotonta täyttää velvoitteitaan. Tämä johtaa maksujen laiminlyöntiin ja luottotappioihin yrityksellesi. Tällaiset tilanteet heikentävät kassavirtaa ja voivat jopa johtaa maksukyvyttömyyteen. Cofacen luottovakuutus ei ole vain vakuutus, joka suojaa sinua tällaisilta tapahtumilta: se sisältää myös ennaltaehkäisevän näkökohdan, jonka avulla voit arvioida liikekumppanisi (asiakkaat, toimittajat) ja markkinat etukäteen ennen liikesuhteen solmimista.

Cofacen Single Risk -ratkaisut tarjoavat räätälöityä keskipitkän ja pitkän aikavälin vakuutusturvaa, joka suojaa sinua maksujen laiminlyönniltä, mukaan lukien poliittisiin tapahtumiin liittyvät riskit. Cofacen Single Risk -vakuutus perustuu erityiseen menetelmään, jota soveltaa tiivis riskiasiantuntijoiden ja taloustieteilijöiden ryhmä.

Coface on ollut maailman johtava riskienhallintayritys jo yli 75 vuoden ajan, ja se on auttanut yrityksiä suojautumaan maksuhäiriöiltä, jotta ne voivat kasvaa luottavaisin mielin. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja etsi tarpeisiisi sopiva luottovakuutusratkaisu.

* Altistumisindeksi: mittari, jolla mitataan maan haavoittuvuutta ilmastohäiriöille. Indeksi kuvaa ilmastoriskin fyysisiä seurauksia.
**Herkkyysindeksi: arvio ilmastohäiriön vaikutuksen asteesta topografisten muuttujien, väestörakenteen tai maan talousrakenteen perusteella.

Kirjoittajat ja asiantuntijat