2024: ratkaiseva vuosi! Q4 2023 Coface maa- ja toimialariskibarometri

Lataa asiakirja(t)

Hieman myrskyisän vuoden 2023 jälkeen, joka lopulta kääntyi paljon odotettua paremmaksi, vuodesta 2024 näyttää tulevan sekä ratkaiseva että epävarma. Tämä tapahtuu sekä geopoliittisessa mielessä että yli 60 kansallisessa vaalissa - joko presidentin- tai parlamenttivaaleissa. Samaan aikaan riskit kasvavat yhä hidastuvassa maailmantaloudessa.

Tässä yhteydessä olemme päivittäneet 13 maariskiarviota (12 korotusta ja 1 alentamista) ja 22 sektoririskiarviota (17 korotusta ja 5 alentamista). Tämä kuvastaa näkymien merkittävää, joskin haurasta paranemista tilanteessa, joka on edelleen erittäin epävakaa ja siten epävarma.

Maailmanlaajuinen kasvu heikkenee edelleen, mutta ei ole romahtanut (vielä).

Maailmantalouden kasvu näyttää hidastuvan jo kolmatta vuotta peräkkäin 2,2 prosenttiin vuonna 2024 (2,6 prosenttia vuonna 2023).

Vaikka pehmeä lasku näyttää todennäköisimmältä Yhdysvalloissa, taloudellisen aktiviteetin odotetaan jatkavan laskuaan vuoden alkupuoliskolla. Tämä johtuu kotitalouksien kulutuksesta, sillä pandemian aikana kertynyt säästöjen ylijäämä on nyt suurelta osin hyödynnetty, ja se jatkaa laskuaan.

Kiinan talous, joka näytti saaneen jälleen jalansijaa vuoden 2023 jälkipuoliskolla, päätti vuoden 5,2 prosentin BKT-kasvuun. Tämä oli hieman yli virallisen kasvutavoitteen. Vuoden 2024 alussa kasvu alkaa pysähtyä. Kulutusmenojen elpyminen on edelleen haurasta, ja huoli kiinteistömarkkinoiden korjausliikkeestä, paikallishallinnon velkojen takaisinmaksusta ja deflaatiopaineista painavat edelleen yksityisiä investointeja ja kuluttajien mielialaa.

Euroopassa odotetaan lähes pysähtyneisyyttä vuoden alkupuoliskolla. Valmistukseen suuntautuneet teollisuudenalat kärsivät edelleen korkeista kustannuksista ja heikosta ulkoisesta kysynnästä.

Inflaatio ja korot: epäsuotuisa ympäristö yrityksille

Vuonna 2023 tapahtuneesta laskusta ja melko rauhoittavasta lähiajan kehityksestä huolimatta pohjainflaatio on edelleen kaksinkertainen keskuspankin tavoitteeseen nähden useimmilla kehittyneillä rahapoliittisilla alueilla. Vuonna 2024 haasteena on nähdä, riittääkö yli 18 kuukautta jatkunut rahapolitiikan kiristäminen palauttamaan inflaatio 2 prosenttiin ja pitämään se tällä tasolla.

Edelleen kireät työmarkkinat, joilla työttömyys on alle rakenteellisen tason, avoimien työpaikkojen määrä on historiallisen korkea ja palkkakehitys nousee sitkeästi, viittaavat siihen, että taistelua ei ole vielä voitettu - huolimatta kaikista haasteista, joita nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa saattaa ilmetä.

Ellei jotain odottamatonta tapahdu, korkoympäristö, johon kaikki sidosryhmät - kotitaloudet, yritykset ja hallitukset - ovat tottuneet viimeisten 15 vuoden aikana, on nyt menneisyyttä, ja korkotaso pysynee korkeana koko vuoden ajan kaikissa kehittyneissä talouksissa.

Markkinaodotukset jopa kuudesta koronalennuksesta (kukin 25bp) vuoden aikana vaikuttavat mielestämme liian paljolta. Tämä pätee Atlantin molemmin puolin. Euroopan talouden heikkoudesta huolimatta pohjainflaatiopaineet pysyvät yli 2 prosentin, mikä tarkoittaa, että EKP - ja Englannin keskuspankki - alkavat parhaimmillaan keventää rahapolitiikkaa vasta kesällä 2024.

Nämä epäsuotuisat taloudelliset olosuhteet merkitsevät sitä, että yritysten vaikea tilanne jatkuu. Konkurssien määrän jyrkkä kasvu on siksi yksi korkeimmista riskeistä pääskenaariossamme.

Kehittyvät maat vauhdittavat globaalia kasvua, mutta maiden välillä on edelleen suuria eroja

Vuonna 2024 kehittyvät maat ovat yksi maailmantalouden tärkeimmistä vetureista, ja niiden osuus maailman BKT:n 2,2 prosentin kasvusta on 1,7 prosenttiyksikköä. Kehittyvien talouksien osuus globaalista kasvusta on siten kolme neljäsosaa, mikä on suurin osuus sitten vuoden 2013. Kaakkois-Aasiasta tulee jälleen yksi dynaamisimmista alueista, ja sen kasvu on 4,6 prosenttia viime vuoden 4 prosentin jälkeen.

Köyhimmät ja velkaantuneimmat maat kamppailevat. Korkean korkotason ja edelleen vahvan dollarin vuoksi on syytä pelätä, että valtionvelkojen maksukyvyttömyys lisääntyy. Jotkin maat, kuten Sri Lanka, Ghana, Etiopia, Malawi, Pakistan ja Laos, ovat jo jättäneet velkansa maksamatta tai ovat lähellä sitä.

Jännitteiden lisääntyminen Punaisella merellä ja meriliikenteen kustannusten nousu

Punaisenmeren alueen epävakaus on suuri uhka merenkululle. Tämä kauppareitti tarjoaa pääsyn Suezin kanavalle, joka on nopein merireitti Euroopan (erityisesti Rotterdamin ja Lontoon) ja Aasian välillä. Kanavan kautta kulkee noin 12 prosenttia maailmankaupasta ja 30 prosenttia maailman konttiliikenteestä.

Alueen uhan vuoksi useimmat varustamot välttävät jo nyt Suezin kanavaa ja valitsevat sen sijaan Hyvän toivon niemimaan, joka kiertää Afrikan mantereen ja pidentää matka-aikaa yli kymmenellä päivällä.

Niille, jotka jatkavat kanavan käyttöä, turvallisuus- ja vakuutuskustannukset nousevat pilviin.

Näiden kustannusten korvaamiseksi varustamot ohjaavat laivojaan Euroopan ja Välimeren kauppareiteille. Tämä johtaa rahtitilan vähenemiseen Tyynenmeren ja pohjoisen ja etelän välisillä reiteillä, mikä puolestaan johtaa hintojen nousuun.

Huolimatta siitä, että Shanghain rahtimaksut ovat yli kaksinkertaistuneet ja jopa kolminkertaistuneet joillakin Euroopan reiteillä, ne ovat keskimäärin edelleen alle vuoden 2022 alun ennätystasojen. Toistaiseksi uskomme, että inflaatiovaikutus on vähäinen - noin 0,1 prosenttiyksikön luokkaa inflaatiosta maailmanlaajuisesti (0,2 prosenttiyksikköä Euroopassa), eikä se todennäköisesti vaikuta pääskenaariomme.

Täydennä tietoa maariskianalyysilla

China

 

B B