Vakuus

Takaus, jonka ostajasi antaa sinulle maksunsa vakuudeksi. Vakuus voi olla: Henkilökohtainen vakuus: tällöin kyseessä on kolmannen osapuolen antama sitoumus maksaa velka laiminlyövän ostajan sijaan (avaali, takaus). Reaalivakuus: tällöin sinulla on tiettyjä oikeuksia ostajan omaisuuteen, jolloin voit ostajan laiminlyödessä maksunsa joko myydä hänen omaisuuttaan ja ottaa osuutesi myyntituloista tai ottaa omaisuuden haltuusi.

Takaisin sanastoon

Luottovakuutus pk-yritykselle koti- ja ulkomaan kauppaa varten