Vahinkokohtainen omavastuu

Vastuullesi jäävä kiinteä summa, joka vähennetään korvauksesta; tämä summa on määritelty luottovakuutussopimuksessa. Tämä on yksittäinen omavastuu korvaushakemusta kohti.

Takaisin sanastoon

Luottovakuutus pk-yritykselle koti- ja ulkomaan kauppaa varten