Vahingonkorvausvaatimus

Mikä tahansa sellainen korvattava tapahtuma, joka on määritelty vakuutuskirjassa. Luottovakuutuksessa tämä sisältää varman, likvidin ja haastekelpoisen velan, joka on maksamatta eräpäivän jälkeen.

Takaisin sanastoon

Luottovakuutus pk-yritykselle koti- ja ulkomaan kauppaa varten