Toimitus

Minkä tahansa tuotteen saattaminen ostajan käyttöön myyntisopimuksessa sovituin ehdoin ja sovitussa paikassa.

Takaisin sanastoon

Luottovakuutus pk-yritykselle koti- ja ulkomaan kauppaa varten