Tilapäinen luottolimiitti

Cofacen hyväksymä määräaikainen luottolimiitti määräajan puitteissa tapahtuvia toimituksia varten.

Takaisin sanastoon

Luottovakuutus pk-yritykselle koti- ja ulkomaan kauppaa varten