Sijaantulo

Oikeudellinen mekanismi, jossa kolmas osapuoli maksettuaan velallisen puolesta velvoitteen saa kaikki oikeudet velkojaa vastaan. Sijaantulo voi olla tavanomainen, jos se on määritelty sopimuksessa tai juridinen erityisestä lainsäädännöstä johtuen. Näin on usein ranskalaisissa luottovakuutuksissa.

Takaisin sanastoon

Luottovakuutus pk-yritykselle koti- ja ulkomaan kauppaa varten