Riita

Tilanne, jossa ostaja haastaa myyntisopimuksen toteuttamisen. Riidanalaisuus voi liittyä myyntisopimuksen ehtoihin, hintaan tai myytyjen tuotteiden tai tarjottujen palvelujen määrään tai laatuun. Se voi olla myös luonteeltaan kirjanpidollinen.

Takaisin sanastoon

Luottovakuutus pk-yritykselle koti- ja ulkomaan kauppaa varten