Omavastuu (NQL)

Luottovakuutussopimuksessa määritelty summa, jonka alittavat saatavat jäävät sinun vastuullesi. Tämä on yksittäinen omavastuu korvaushakemusta kohti.

Takaisin sanastoon

Luottovakuutus pk-yritykselle koti- ja ulkomaan kauppaa varten