Oikeudenhaltija

Kolmas osapuoli, jolle oikeudet vakuutuksen mukaiseen korvaukseen siirretään (vakuutetun osapuolen luvalla).

Takaisin sanastoon

Luottovakuutus pk-yritykselle koti- ja ulkomaan kauppaa varten