Myyntisaamisten kiertoaika (DSO)

Tunnusluku, jota käytetään osoittamaan yrityksen myyntisaatavien hallinta. Se kertoo keskimääräisen myyntisaatavan pituuden laskutuspäivästä (kaava: myyntisaatavat/kokonaismyynti*ajanjakso). DSO mittaa siis yrityksen toimintaa sen omassa ympäristössä ja on yksi avainluvuista, joka korostaa yrityksen maksuaikakäytäntöjä.

Takaisin sanastoon

Luottovakuutus pk-yritykselle koti- ja ulkomaan kauppaa varten