Minimivakuutusmaksu

Minimivakuutusmaksu on sovittu maksettavaksi tietyltä ajanjaksolta riippumatta toteutuneesta liikevaihdosta.

Takaisin sanastoon

Luottovakuutus pk-yritykselle koti- ja ulkomaan kauppaa varten