Maksukyvyttömyys

Ostajan tilanne, jossa hän ei pysty maksamaan velkojaan. Tilanteet määritellään erikseen vakuutussopimuksessa.

Takaisin sanastoon

Luottovakuutus pk-yritykselle koti- ja ulkomaan kauppaa varten