Luottoaika

Maksuehto, jonka myönnät ostajalle sopimuksen nojalla. Tämä aika ei saa ylittää luottovakuutussopimuksessa määrättyä enimmäisaikaa.

Takaisin sanastoon

Luottovakuutus pk-yritykselle koti- ja ulkomaan kauppaa varten