Korvaus

Summa, joka on yhtä suuri kuin korvattavan tappion ja luottovakuutussopimuksessa määritellyn vakuutuskatteen tulo vähennettynä mahdollisella omavastuulla.

Takaisin sanastoon

Luottovakuutus pk-yritykselle koti- ja ulkomaan kauppaa varten