Korvattava tappio

Korvauksen laskennassa käytettävän tappiotilin debitsaldo.

Takaisin sanastoon

Luottovakuutus pk-yritykselle koti- ja ulkomaan kauppaa varten