Kaupallinen riski

Yksityisen ostajan taloudellisen tilanteen heikkenemisestä johtuva maksamattomuusriski.

Takaisin sanastoon

Luottovakuutus pk-yritykselle koti- ja ulkomaan kauppaa varten