Julkinen ostaja

Ostaja, joka toimii valtion vastuulla. Tällaisia ostajia voivat olla valtio itse, valtion viranomainen tai mikä tahansa julkinen laitos, jota ei voida asettaa selvitystilaan, ja näin ollen yhteisö, jonka velvoitteet valtio takaa.

Takaisin sanastoon

Suurten yritysten luottovakuutus: suojaa kaupallisilta riskeiltä