Eräpäivä

Päivämäärä, johon mennessä ostajan on suoritettava maksu sinun ja ostajan välillä tehdyn sopimuksen perusteella.

Takaisin sanastoon

Luottovakuutus pk-yritykselle koti- ja ulkomaan kauppaa varten