Enimmäiskorvaus (ML)

Korvauksen enimmäissumma, jonka Coface voi joutua maksamaan sinulle saman vakuutuskauden aikana. Tämä lasketaan yleensä maksetun vakuutusmaksun kertoimena.

Takaisin sanastoon

Luottovakuutus pk-yritykselle koti- ja ulkomaan kauppaa varten