Bonus/malus

Vakuutusmaksun alennus tai korotus, joka ilmaistaan yleensä prosenttiosuutena maksettavasta vakuutusmaksusta ja jonka määrä on sidoksissa vakuutuksen perusteella maksettuihin korvauksiin.

Takaisin sanastoon

Luottovakuutus pk-yritykselle koti- ja ulkomaan kauppaa varten